joi, 15 decembrie 2016

PROIECTUL PROGRAMULUI PARTIDULUI IN FORMARE „A TREIA CALE”Introducere
Capitalismul şi comunismul sunt compromise ca sisteme de organizare social-politică şi economică. Cele două sisteme pun în centrul atenţiei valorile materiale. Capitalismul a creat un om lacom, egoist, rău, agresiv, plin de invidie şi ură, dominat de sentimente de refulare şi frustrare. Comunismul a creat un om hoţ, lacom, mincinos, parşiv, indolent şi fără Dumnezeu. Ambele tipuri de oameni create de capitalism şi de comunism sunt de o factură îndoielnică şi de cea mai proastă calitate. Trebuie să fim conştienţi că factorul uman este vinovat pentru că a creat o societate bazată pe constrângere, nepermisivă şi restrictivă la iniţiativa personală, birocrată şi coruptă, opresivă şi abuzivă, prin faptul că societatea este la fel ca şi omul care a creat-o, deoarece este cioplită după chipul şi asemănarea sa şi, ca atare, trebuie să ne străduim să schimbăm acest om hidos şi incompetent, care stă la baza societăţii nedrepte sau să-l eliminăm fiind non-valoare în viaţa social-politică şi economică. Lumea are vizibil nevoie de o schimbare radicală în bine.
Democraţia şi libertăţile de opinie şi mişcare nu trebuie confundate cu mojicia şi lipsa de respect, ori cu semnalul de liber la furat şi la corupţie. Am fost luaţi de val şi azvârliţi într-un capitalism sălbatic, cu o falsă democraţie. Administraţiile (de Stat sau Locale) şi-au demonstrat cu prisosinţă atât incapacitatea de a crea condiţii normale de muncă şi de trai, cât şi incapacitatea de a asigura protecţia socială, climatul social-economic, un aparat administrativ incoruptibil şi nebirocratic, precum şi un cadrul legislativ de dinamizare - stimulare economică, atât de necesare dezvoltării ţării şi creşterii nivelului de trai al populaţiei. Avem nevoie acum, mai mult ca niciodată, de o revoluţie în atitudinea umană, pentru ca cetăţeanul să nu mai fie indiferent faţă de tot ce-l înconjoară şi să se implice activ în viaţa social-economică a ţării. Lumea în care trăim ne aparţine, totul depinde de noi, trebuie doar să vrem sa determinăm evenimentele din viaţa noastră şi să dăm cu toţii o probă de caracter! În România se obişnuieşte să se jignească cu mare uşurinţă, nu mai vrea nimeni să muncească cinstit - toţi muncesc cu gura. La adăpostul dezordinii generale şi al haosului social şi economic este mult mai uşor de furat avutul obştesc şi de încasat comisioane de cei care sunt plătiţi de la buget să-şi facă datoria faţă de contribuabil.
- Vom crea o lume fără şomaj, inflaţie şi crize financiare; o lume în care oamenii să aibă gândire, sentimente, atitudini şi mentalităţi pozitive, în care să existe iubire de semeni; o lume în care aspiraţiile să aibă suport logistic şi sprijin financiar, să fie acordate la posibilităţi reale, care să permită omului îndeplinirea oricărui vis şi obiectiv nobil, oricât ar fi el de îndrăzneţ. O lume în care justiţia să nu mai fie legată la ochi.
- Vom începe cu reforma politică, ce constă în faptul că un singur om capabil va conduce, iar restul lumii va merge la muncă cinstită şi de calitate.
- Vom schimba actuala mentalitate umană, care situează banul mai presus de spirit, ceea ce conduce la dezumanizarea individului. Femeile se  vor schimba întâi pe ele astfel încât să impună respect şi se vor implica activ pentru schimbarea mentalităţii care pune accentul pe înavuţirea cu orice preţ. Nu este nevoie de o nouă revoluţie sângeroasă în stradă, ci de una la interiorul omului cu reminiscenţe de atitudine feudală, slugarnică şi parşivă. La noi, oricine ar veni la conducere, atâta timp cât nu se va schimba calitatea actuală a factorului uman, tot ca acei de până acum va proceda.
- Politica de stat va fi descoperirea, dezvoltarea, promovarea şi utilizarea valorilor autentice naţionale la un nivel superior şi nu promovarea non-valorilor care aduc sărăcie şi foamete. Resursele umane vor fi considerate şi tratate ca şi cea mai mare şi mai de preţ bogăţie a ţării, acum când se valorile se depreciază nerecuperabil sau se pierd prin emigrare ori prin dramatismul unor evenimente tragice. Statul român are nevoie de români adevăraţi, deoarece doar unui român îi va păsa de ţară şi de viitorul ei (alţii, doar călători pe meleagurile noastre, vor dori doar să o jumulească şi să plece cu banii)
- Trebuie restabilit nivelul de viaţă al românilor încât, în cel mai scurt timp să depăşim nivelul de trai care a împins românii să iasă în stradă în 1989. Pentru aceasta trebuie făcut un fel de jurământ, ca al coreenilor (?) prin care să ne angajăm să nu oferim oamenilor din subordine nivel de viață "sub Ceauşescu". Trebuie identificaţi oamenii care pot să facă ceva, aceştia să fie încurajaţi și sprijiniţi să se afirme. Vom avea în vedere o soluţie de recuperare retroactivă a pagubelor majore produse în ultimii 20 de ani. Începând de la Caritas-ul din anii '90, continuând cu "privatizările" și "distrugerea sistemului bancar", bogătanii să-şi justifice averea. Vom solicita sprijinul armatei pentru a inventaria şi verifica până la ultimul şurub tot ce s-a mişcat în ţară, după '89. Vor fi verificaţi prioritar cei care au fost implicaţi în acţiunile de distrugere a economiei naţionale, fie prin funcţie sau deţinând (ei sau rudele lor) firme-căpuşă. Spunem „nu” economiei de tip Matrix, care are nevoie ca întregul timp să fie un timp al producţiei şi exploatării. Propunem nu o îmbunătăţire a capitalismului, ci o altă societate, o altă viaţă, una bazată pe dar. Ajunge cu incompetenţa ridicată la rang de lege. E timpul valorii, cinstei şi corectitudinii, a eficienţei şi dreptăţii sociale. E timpul să aruncăm la lada de gunoi a istoriei sistemul birocratic de tip mafiot care parazitează sistemul economic absorbind resurse imense, fără a oferi nimic în schimb. Idealul trebuie să fie acela al unei lumi fără asupriţi şi asupritori, o lume cu oameni care să trăiască fiecare după nivelul propriei valori. Cel mai sărac om să aibă o locuinţă decentă, să nu poarte povara grijii traiului decent şi să-şi permită bucurii. Cel mai bogat să nu mai eludeze legea sau să-şi asuprească  angajaţii ori să le decidă destinele. Inalta demnitate de Preşedinte şi Prim Ministru să nu poată fi ocupată decât o singură dată, după care toţi foştii preşedinţi şi prim-miniştri să formeze un sfat al înţelepţilor. Corupţia la nivelul consilierilor, miniştrilor şi judecătorilor să fie considerată trădare de ţară şi să fie pedepsită cu muncă silnică pe viaţă în mine, căi ferate, şosele (12 ore pe zi pentru un colţ de pâine şi o sticlă cu apă!) plus confiscarea tuturor bunurilor obţinute până atunci.

Constituţie:
Vom face o altă Constituţie care va cuprinde reguli şi sancţiuni drastice pentru funcţionarii statului puşi să gestioneze problemele ţării, încât încălcarea oricărei atribuţiuni să poată fi semnalată de către oricine.
1. Soluţionările Curţii Constituţionale vor fi obţinute prin vot secret unanim, asta însemnând că o plângere de încălcare a constituţiei este "da" sau "nu", şi nu vot majoritar (5 la... 4!)
                2.Ne gândim la un sistem de contract cu elemente punctuale între aleşi şi alegători. Dacă până la o anumită dată promisă, alesul nu execută acea promisiune, să existe, prin lege, posibilitatea de provocare a alegerilor anticipate. În ziua de azi, mai ales în România, nu mai merge cu alegeri odată la 4 ani. Căci, după ce un ales se vede cu "sacii în căruţă", cei care l-au ales nu mai au ce face. Vom da o şansă alegătorilor de a-l revoca. Vom crea un sistem de consultare publică permanentă bazat pe internet.
3. Candidaţii la funcţia de consilier vor candida pe specializări, fiecare consilier va avea atribuţii distincte. Astfel, vor exista consilieri economici, juridici (care vor avea şi rol de avocat din oficiu în cadrul comisiilor de împăciuire), în probleme de delincvenţă, consilieri sociali (ce vor avea rol de prevenire a divorţurilor şi abandonului familial), consilieri pe probleme de cultură şi învăţământ, consilieri agricoli şi funciari etc. În campanie, fiecare candidat va candida pentru un post anume, pentru care trebuie să-şi dovedească priceperea.
4.O adevărată stabilitate socială poate fi obţinută prin funcţionarea concomitent a 2 guverne, independente funcţional, proporţional cu ponderea în Parlament. Bugetele ministerelor vor fi dinainte stabilite prin alocări procentuale iar conducerile acestora vor fi preluate prin tragere la sorţi ( "Securitatea" şi "Apărarea" nu vor fi accesibile minorităţilor.)
5 .Prin Constituţie, va deveni al 2-lea om în stat învinsul din alegerile prezidenţiale.
6. Constituţia României va începe cu «Noi, cetăţenii români de pretutindeni».
7. Susţinem independenţa României. Pentru aceasta nu trebuie să ne împrumutăm la străini, măcar nu mai mult decât producem. (FMI este un organism internaţional inventat ca instrument de control, dominaţie şi asuprire a ţărilor din lumea a doua şi a treia.) România nu trebuie să înstrăineze resursele ţării.  Sa presupunem că statul austriac este proprietarul a 70% din zăcămintele de gaze şi petrol ale României. Austria poate oricând să taie gazul şi să nu mai furnizeze benzină şi România se întoarce în evul mediu în 6 luni. Si atunci... cât de independentă este România? Cum o să poată să se opună unei iniţiative austriece la ONU, de exemplu? Cum o să poată să aibă vreodată un punct de vedere independent de Austria pe plan internaţional?
Legea electorală:
1.Un drum sănătos al unei ţări nu poate fi decât calea comună câtor mai mulţi înţelepţi. În politică înseamnă convergenţa tuturor posibilităţilor politice. Răsturnarea unui sistem şi trecerea la pluripartitism trebuia să permită dezvoltarea tuturor ideilor posibile şi nu obligarea spre restrângere la 2 tabere sau trei. Astfel, dacă pragul minim de formare al unei formaţiuni politice este de 25 000 de susţinători, cum de partidele mici nu au mai putut intra în parlament când România are sub 10 mil. de votanţi? Nu este drept să se împartă voturile între câştigători fiindcă, astfel, se fură reprezentativitatea. Votul uninominal trebuie să însemne o lista naţională cu câte 120 de nume ale fiecărui partid înscris în alegeri (dacă Parlamentul nou va avea o astfel de componenţă), iar electorii să poată vota în bloc (în cazul membrilor de partid ) sau nominal. Un partid mic poate avea, cu membrii care l-au susţinut la înscriere, cel puţin un reprezentant în parlament. Este adevărat, un singur om nu poate face mare lucru, are dreptul să fie acolo, dacă 25000 de oameni cred în el când, probabil (de verificat), 25000 sunt necesari pentru a trimite un om în Parlament.
2. Pe buletinul de vot va exista opţiunea: "nu am încredere în nici un candidat".
3. Votul obligatoriu (se elimină frauda electorală)
4. Eliminarea consiliilor municipale din sistem.
5. Vot naţional şi nu pe circumscripţii. Se va distribui din timp cetăţenilor (de către poliţie) o carte cu toţi candidaţii înscrişi în cursa electorală. Fiecare partid va propune candidaţi câte locuri sunt în Parlament. Independenţii şi partidele în formare îşi vor înscrie fiecare candidat cu minim 10 semnături de susţinere. În ziua votului, alegătorul predă cartea şi ştampilează în cabina de vot cel mult numărul de parlamentari necesari pentru Parlament. Reuşesc cei care obţin mai multe voturi, în ordine descrescătoare.
6. Legea partidelor să prevadă că aceia care sunt acuzaţi de corupţie să nu poată candida  la alegeri.
7. Alegerile să nu fie când ziua este prea scurtă, că oamenii de la sate nu mai merg la vot din cauza întunericului.
8. Reguli aspre pentru mass-media în alegeri si institutele de sondare. Dacă nu informează corect în campanie şi alegerile arată că anumiţi candidaţi au făcut surpriză, fără să fi fost popularizaţi ca ceilalţi care au fost preferaţi din motive oculte, alegerile se repetă pe cheltuiala acelor organe de presă. Iar în campanie vor fi prezenţi doar candidaţii cărora nu li s-a oferit şansa să fie cunoscuţi de votanţi. Candidaţii trebuie să aibă timp egal de antenă. Timpul este oferit gratuit, şi-n afara timpului alocat, nu se oferă cu plată nimănui alt timp.
Legislaţie:
Aproape toate legile şchioapătă şi pot fi interpretate în moduri absolut diferite sau contrare literei şi spiritului lor.
 1. Legea cu organizarea manifestelor este făcută să îngrădească drepturile omului. Legea trebuie să permită manifestarea spontană a cetăţenilor în spaţiul public, să strige, să afişeze banere, să vorbească la portavoce etc. În astfel de situaţii organele de ordine trebuie să-şi facă prezenţa şi să intervină doar dacă manifestanţii agresează sau sunt agresaţi fizic de alte persoane sau se produc pagube materiale împrejurimilor.
2. Legea impozitelor progresive pe case afectează cetăţenii simpli care, în realitate, sunt săraci, dar figurează cu 2-3 proprietăţi. Ei au construit în timp sau au cumpărat o căsuţă sau două pentru a avea copiii lor unde-şi întemeia o familie, dar nu au trecut proprietatea pe numele nici unuia dintre ei din teamă să n-o piardă punând-o gir sau amanetând-o pentru cine ştie ce nevoi sau împrejurări. Au 2 case, dar au 3 copii şi copiii lor nu au nimic pe numele lor! În astfel de cazuri legea îi ia încă celui sărac şi-l obligă să-şi vândă, copiilor proprietăţile, să nu mai figureze ca bogat, asta însemnând bani mulţi de cheltuit cu notarii şi o cotă grasă dată statului, bani pe care nu-i are. Plus, prin vulnerabilitate, pun proprietăţile la cheremul şmecherilor. Nu oricine are posibilităţile lui Mugur Isărescu, cel care şi-a vândut fiicei apartamentul pentru a nu se mai înregistra cu 2 proprietăţi şi a nu mai plăti, astfel, un impozit suplimentar.
                3. Legea cu desproprietăririle transformă statul în ceva care devine urât din tot sufletul. În timp ce "informaţii" ştiu din timp că prin nu ştiu ce loc va trece o autostradă, cumpără din timp şi pe nimic terenurile mlăştinoase ale zonei respective pentru a se îmbogăţi de la stat, când acesta le va plăti terenul prin desproprietărire, iar cei săraci ies mereu în pierdere atunci când stau în drumul statului cu o căsuţă ajunsă de multe ori la degradare avansată, fiindcă preţul obţinut nu le permite să-şi reconstruiască vitalul cuib de supravieţuire şi, de multe ori, aceştia refuză să plece şi ajung să fie deposedaţi cu forţa (paradoxal, decizie semnată de un tribunal!) Această stare de fapte trebuie să înceteze. În cazul în care Statul îşi propune realizarea unor proiecte de interes naţional, trebuie să facă o evaluare a traseelor şi să construiască alternative atrăgătoare pentru cei care le stau în "drum". Dacă ai nevoie de o proprietate pe care se află o casă dărăpănată, îi oferi omului respectiv altă proprietate, ca suprafaţă, dar cu o casă nouă şi omul va fi mulţumit şi va avea încredere în tine. Iar celui care a cumpărat mlaştina pe nimic îi dai înapoi doar banii investiţi în acel teren, dacă a devenit proprietar după ce ideea proiectului a devenit o certitudine.
4. În cazul alegerilor parţiale dintr-un mandat, potrivit reglementărilor actuale, nu au voie să participe la alegeri formaţiunile politice care nu au obţinut la alegerile iniţiale un anumit număr de voturi. Corect ar fi trebuit ca, în această perspectivă, candidatul clasat pe locul doi să ocupe locul vacant, fără cheltuielile suplimentare ale alegerilor. Să presupunem că moare şeful statului, înseamnă să interzici participarea la concurs a oricărui cetăţean care poate îndeplini condiţiile legii? Dacă s-ar instaura monarhia, s-ar interzice partidului monarhist să participe la alegerile parţiale, dacă nu a întrunit baremul de a intra în parlament? Poate în partidul creştin a intrat, între timp, Iisus - interzici tu, partid care ai avut majoritatea în parlament, ca un partid mic să nu mai candideze? În politică se pot întâmpla minuni de azi până mâine, un partid se poate înfiinţa între timp, poate s-a reorganizat, poate s-a întâmplat un miracol sau oamenii susţin un om care a făcut ceva special pentru popor după o catastrofă naturală, sau a ajutat săracii, bolnavii şi a devenit cunoscut!
5. Legea partidelor politice care cere cel puţin 25.000 de membri fondatori/partid. Numărul minim de membri pentru un partid politic va fi de 100.
                6. Toate certificatele acordate "revoluţionarilor" vor fi verificate, iar privilegiile vor fi anulate. Vor fi menţionaţi drept revoluţionari doar aceia care au acţionat până la fuga cuplului Ceauşescu. Drepturile pe care le vor primi revoluţionarii vor fi, în general: transport gratuit cu tren clasa a doua, cu vapor, tot clasa a doua, şi autobuz; locuinţă cu chirie de stat pentru cazurile speciale, intrare gratuită la muzee și unele spectacole sau filme; gratuitate pentru abonamentul radio-tv; asigurare medicală gratuită, prioritate la policlinici și... cam atât.
7. Vom pedepsi minciuna. În cazul în care un anchetat sau persoană publică minte va fi obligată să plătească toate cheltuielile efectuate care au dus la dezvăluirea acesteia. (exemplu: "Ai dat bani cu camătă?" Dacă spune "nu" şi se demonstrează că "da", nu va primi o amendă de 5 lei când statul a cheltuit miliarde cu angajaţii din sistem să demonstreze contrariul. Plăteşti cheltuielile, să te usture, şi la urmă amenda de... 5 lei!"
8. Separarea justiţiei de politic: procurorul general să nu mai fie ales politic, să fie ales de către CSM; Ministrul de justiţie nu are voie să facă parte din nici-un partid; cei care fac parte din CSM să fie selectaţi în funcţie de rezultatele pe care le-au avut împotriva corupţiei şi aleşi prin vot de către reprezentanţii judecătorilor şi a procurorilor din cele 42 de judeţe ale României; Preşedintele şi nici Parlamentul nu au voie să propună sau să sugereze vreun nume.
9. Anularea taxei de poluare (impozit pe fumul de pe coş). Cetăţenii folosesc automobile ale industriei de automobile şi carburanţi ai industriei petroliere, ambele cu profituri uriaşe şi cu acestea trebuie să discute guvernele despre poluare, nu cu cetăţenii!
10. In SUA poţi construi fără autorizaţie, dacă termini în 24 ore. Ar trebui această facilitate, dacă termini orice construcţie în trei zile.
Legi necesare:
- „A treia cale” va introduce o altfel de DECLARATIE DE AVERE prin care toţi cetăţenii prezintă anual situaţia financiară. O parte din situaţie va fi completată prin declaraţiile făcute de firme (situaţia angajaţilor), dar mai sunt venituri suplimentare (impozabile sau nu), iar acestea trebuie cunoscute şi reglate financiar. Bineînţeles că mulţi declară că n-au obţinut nimic, dar cetăţenii care sunt corecţi şi plătesc impozitele ar putea obliga, printr-o implicare civică, să-i determine pe cei cu care vin în contact să devină corecţi. Dacă fiecare va raporta o listă cu cheltuielile proprii în care cetăţeanul X figurează că a primit o sumă pentru un serviciu prestat (ar trebui probabil un registru în care să se semneze), iar respectivul nu o raportează, un calculator evidenţiază neregula şi acesta poate fi tras la răspundere cel puţin cu impozitare inversa (in loc să-mi dai 16%, vei rămâne tu cu 16%!)
- Legea demisiei;
- Legea anticorupţie şi antimafia ;
- Legea antimonopol;
- Legea insolvenţei  (să nu mai dureze 3 ani);
- Eliminarea taxelor absurde, cum ar fi taxa de raft în magazine;
- Lege pentru protejarea băncilor de acţiunile şarlatanilor politici;
- Contractul electoral prin care oamenii să-i poată verifica şi pedepsi pe "aleşii" care nu-şi fac treaba sau se ţin de mânării;
- Legea agresiunilor presei în spaţiul public. Se va introduce şi o lege a presei, creată de o echipă de jurişti şi jurnalişti, care să pedepsească sever delictele grave de presă (în special calomnia pe bază de probe măsluite) şi care să prevadă obligativitatea publicării dreptului la replică al celui atacat sau calomniat de o publicaţie oarecare.
- Legea protecţiei cetăţeanului (diferită de cea a protecţiei consumatorului).Când ţi se dă un produs expirat, de obicei se sesizează Protecţia Consumatorului, care are rolul, prin dreptul său de a face control, să oprească valul de nenorociri iscate de comerciant, putând dispune amenzi sau oprirea activităţii. Dar reclamantul rămâne păgubit. Şi-n acest caz, şi-n altele în care s-a produs o lezare (exemple: nerespectarea programului de lucru cu cetăţeanul, care este în fond un contract; dacă un cetăţean stă la rând şi i se spune că serviciile solicitate s-au terminat, cum ar fi dreptul la analize gratuite: miercuri nu mă primeşte şi joi merg dis de dimineaţă, stau la rând, sunt al 30-lea, mai am în faţă 8 inşi, dar după al 3-lea s-au terminat cele 50 de oferte oferite de lege etc.), cetăţeanul trebuie despăgubit material. Astfel, în cazul unei infracţiuni cu propagare în mase, reclamanţii să devină beneficiarii unei părţi din amenzile aplicate. Iar în cazul unui atentat individual, cetăţeanul nedreptăţit, ajutat de un martor, să devină beneficiarul unei amenzi aplicate făptuitorului, amendă echivalentă cu cea pe care o aplică statul prin controalele sale pentru asemenea gravitate (aduse la cunoştinţa infractorului, pe cât posibil pe loc). Constatarea se face cu un martor şi este certificată de un organ de apărare: poliţist, organ fiscal, posibil împuternicit cetăţenesc (de ce nu?)
- Cine nu ştie să citească, socotească şi scrie corect, nu are dreptul să întemeieze o familie şi nici să aibă copii.
- Angajarea tuturor celor fără serviciu. Angajările nu trebuie să aducă neapărat profit, ci să ofere un salariu membrilor comunităţii. Cei care n-au muncă să fie invitaţi în spaţiile de producţie, ca vizitatori, şi fiecare să se gândească la ce poate face acolo să producă ceva care să-i justifice venitul. Firmele să-i ajute cu tehnologia lor pe cei care ar putea face ceva acasă sau să le ofere gratuit, timp de 1 an, un colţişor unde să se poată pune la punct ca nou agent economic, eventual să-i devină colaborator. Important este ca oricine poate să facă ceva, să poată fi ajutat să facă, dacă asta înseamnă ocuparea integrală a forţei de muncă a comunităţii.
- Pentru a păstra egalitatea de şanse şi a oportunităţii ar trebui limitată moştenirea la valoarea a jumătate din salariile medii pe care le-ar putea obţine un om într-o viaţă.
                Administraţie (statul):
Statul este pământul şi bogăţiile lui! Resursele energetice şi minerale nu pot fi ale cuiva – ele aparţin poporului, ele aparţin copiilor noştri, ele sunt esenţa viitorului unei naţiuni.  Statul trebuie să se implice în viaţa cetăţeanului atunci când cetăţeanul nu poate face unele lucruri mai bine decât Statul. Atunci când cetăţeanul nu poate vieţui mai bine printr-un sistem privatizat, statul are datoria să menţină şi să îmbunătăţească sistemul public.
In ultimii 22 ani, politicienii, pentru a se asigura că nimeni nu le pune sub semnul întrebării deciziile (mai alese cele financiare) şi vor fi ascultaţi orbeşte, au pus parveniţi în poziţii pentru care nu au avut nici o pregătire, iar acei indivizi au făcut ce li s-au dictat. Trebuie propusă o lege simplă şi clară care să nu mai permită asemenea lucruri: majoritatea posturilor să fie ocupate prin concursuri publice şi pe baza unor criterii fără echivoc, pe principiul meritocraţiei în promovarea valorilor în societate astfel încât fiecare să ocupe un post sau o funcţie pe baza abilităţilor, meritului, talentului şi inteligenţei, şi nu pe baza averii, nepotismului sau privilegiilor de castă, grup, gaşcă.
1.Puterea Statului ar trebui să atragă admiraţia şi respectul cetăţenilor, nicidecum împotrivirea. Dacă un lucrător al sistemului prin faptele sale întoarce cetăţeanul împotriva statului, nemulţumindu-l, va fi dat afară din sistem. Cei care preiau funcţiile din administraţia de stat răspund direct şi concret, cu întreaga avere personală, atât pentru actele de corupţie, cât şi pentru rezultatele proaste obţinute de legile şi hotărârile emise de ei. Introducerea răspunderii salariatului din sistem astfel încât cine se face vinovat, prin luarea deciziilor sau soluţionărilor, să răspundă şi material plătind daune mari păgubiţilor.
2.Toate reclamaţiile/nemulţumirile cetăţenilor se vor primi la un ghişeu unic (tel 113) care le va monitoriza şi trimite organelor abilitate spre rezolvare. In prezent, dacă vrei să faci o plângere la "Poliţie" eşti acuzat tot tu că... "de ce ai fost prost?"
3. Statul trebuie să concureze privaţii pentru ca cetăţenii să beneficieze de servicii şi produse ieftine.
4.Evaluarea serviciilor publice: astfel R.A.M. să fie obligate să folosească, la înlocuirea ţevilor degradate, ţevi inoxidabile astfel încât să nu mai ajungă rugina la robinetele consumatorilor să-i îmbolnăvească sau să le distrugă instalaţiile sanitare.
5. Cheltuiala banilor nu va mai fi la discreţia şefilor, ci se vor crea criterii clare de cheltuire, care trebuie apoi respectate. Achiziţiile statului se vor face centralizat, la preţul cel mai mic.
6. Primarii vor întocmi şi publica anual "cartea de onoare a localităţii", în care vor fi trecuţi oamenii care merită recunoscuţi pentru ce au făcut sau gândit/creat.
7. Se blochează angajările în sistemul bugetar până la atingerea parametrilor internaţionali (1bugetar la 300 locuitori) şi se introduc concomitent parametri de competenţă şi eficienţă referitoare la capacităţile manageriale ale candidaţilor, abilitatea acestora de a ieşi din crize probabile şi capacitatea lor de a obţine şi gestiona cu maximă eficienţă fonduri.
8. Anual, patronii şi personalul bugetar îşi vor justifica public averile pentru a putea fi depistaţi cei care fură.
9. Pentru parlamentari sa va stabili o suma fixă şi fiecare face ce vrea cu ea, nu vom mai suporta cheltuielile fiecăruia, diferenţiat, de la buget.
10. Primarii noştri vor crea fonduri locale din contribuţiile benevole ale celor care beneficiază direct de manifestările culturale ale comunităţilor, datorate afluenţei mai mare de public-spectator. De ex. astăzi, la Buzău, un mare circ şi-a amplasat scena într-o parcare iar mijloacele de transport spre acea zonă nu fac faţă. In mod normal duminica aveau 2-3 călători pe cursă, deci ei (şi nu sunt singurii) astăzi câştigă şi ar trebui să doneze ceva din câştig pentru ca autorităţile să poată organiza şi altădată acţiuni de acest gen, măcar să dea elefanţilor o remorcă plină cu furaje din partea noastră.
11. Din buget vom înzestra instituţiile, pe cât posibil, numai cu produse autohtone, pentru a susţine economia românească.
12. Dacă Statul plăteşte telefonul instituţiilor, acestea au obligaţia să răspundă cetăţenilor şi presei. Astfel, telefoanele care fac legături publice vor fi monitorizate obligând purtătorul de cuvânt al fiecărei instituţii să facă raport de activitate al telefonului, pe minute, nominalizând persoanele cu care au purtat convorbiri. In cazul în care va suna ocupat, cum procedează să nu răspundă la apeluri, atunci când telefonul nu va figura în  evidenţa centralizatorului Romtelecom, se consideră contravenţie şi din acel moment telefonul va fi plătit din banii personali ai directorilor instituţiei respective.
13. In cazul nerespectării democraţiei de către puterile instalate la guvernare, "A treia cale" va demisiona din toate poziţiile publice la care va avea acces.
14. Orice contract între o instituţie şi cetăţean va avea valabilitate doar prin aprobarea cu ştampilă aplicată în viu de "Protecţia consumatorului", care se va numi "protecţia cetăţeanului".
15. Deciziile politic-administrative sunt monitorizabile permanent de către public printr-un mecanism universal de votare/cotare aşa încât orice cetăţean poate reacţiona la/sau propune soluţii administrative pentru probleme publice.
16. Proprietatea publică se delimitează clar de cea privată, iar delimitarea e monitorizată public şi continuu.
17. Armata, şcolile şi cetăţenii vom strânge toamna, prin muncă voluntară, toate materialele combustibile din câmpuri şi păduri; acestea vor fi tocate şi stocate în vederea producerii unei energii calorice mai ieftine în anotimpul friguros.
18. Toate instituţiile publice vor posta zilnic şi detaliat, pe site-ul instituţiei, absolut toate cheltuielile zilei precedente: achiziţiile de materiale, servicii şi investiţii, cât şi cheltuielile cu personalul.
19.In cazul în care o instituţie a pierdut irevocabil un proces, va face, în max. două luni, toate demersurile pentru recuperarea tuturor prejudiciilor de la toţi cei vinovaţi.
20. Reorganizarea bugetarilor prin distrugerea actualelor organigrame şi organizarea de concurs pentru şefi de birouri, pornind de la necesitatea îndeplinirii tuturor atribuţiunilor de către un singur om.
21. Avem legislaţie neclară pentru administraţie încât birocratul nu are curajul să răspundă pentru deciziile sale, aşa că nu le ia şi face să sufere solicitantul. Clarificarea atribuţiunilor.
22. Înfiinţarea a câte unui birou de integritate în orice instituţie publică având rolul de a demasca corupţia prin informarea cetăţeanului/beneficiarului/contribuabilului/celui supus unui control de drepturile pe care le are, unde să se poată reclama sau cere monitorizarea/asistarea, cu menţiunea că, dacă se fac ulterior plângeri, acel birou suportă totul.
23. Contractele încheiate de stat nu voi mai fi confidenţiale (confidenţiale pe banii mei?)
24. Parlamentul ca amenaja o cabină de vot, ca măsură suplimentară pentru asigurarea votului secret.
25. Parlamentul nu va mai deconta decât biletele de avion datate între joi p.m. – duminică p.m.
26. Angajările în sistemul bugetar vor avea ca probă eliminatorie: testul de gramatică şi ortografie.
Finanţe:
1. Vor dispărea toate impozitele obligatorii. Vom elimina dictatura statului transformând impozitele obligatorii în impozite facultative. Cum să mă oblige Statul să-mi asigur casa sau maşina, să-mi fac asigurare de viaţă, asigurare medicală sau pensie? A obliga pe cineva să se asigure, înseamnă a nu-i respecta libertatea, a nu-i respecta dreptul la liberă opţiune. Fiecare trebuie să se ocupe singur de viaţa şi viitorul lui. E treaba mea – îmi fac, am, nu – n-am, şi e treaba fiecărui individ cum îşi rezolvă problemele.
2. Desfiinţarea aprobărilor şi autorizaţiilor şi înlocuirea lor cu declaraţie pe proprie răspundere.
3.Toate cheltuielile publice vor fi transparente încât oricine poate vedea/afla de unde vin banii în sacul comun si unde se duc (atât cele guvernamentale cât si cele locale), să poată fi verificate de oricine. Astfel, apăsând CNP sau cf pe un sit/instrument electronic să poţi primi informaţii exacte despre sumele cu care ai contribuit, să verifici dacă acestea au ajuns la stat, că n-au fost furate cumva pe drum. Transparentizarea achiziţiilor publice şi înfiinţarea unui birou de audit independent pentru monitorizarea cheltuielilor publice.
4. Anumite cheltuieli vor fi plafonate la un maxim (pentru Parlament, Preşedinţie, structuri guvernamentale).
5. Nu se vor mări sau înfiinţa noi taxe fără aprobarea, prin referendum, de către comunitate sau înştiinţarea acestora înainte de alegeri.
6. Referendum pentru priorităţile bugetare.
7. Biletele jocurilor de noroc organizate de stat vor avea valoarea de 1 leu iar suma strânsă va fi împărţită jucătorilor în proporţie de 95%, fără a mai fi reportată şi fără ca Statul să mai aibă dreptul la vreo cotă, deoarece el este organizatorul şi oferă o şansă comunităţii, nu sieşi o afacere, şi-i ajunge 5% pentru cheltuieli. Loteria Naţională va oferi şi premii constând în vacanţe în zonele turistice ale ţării, că sunt oameni amărâţi care n-au ajuns într-o viaţă nici la 10 străzi depărtare de locuinţa proprie.
8. Împărţirea banilor către autorităţile locale se va face împărţind PIB-ul la numărul de cetăţeni şi alocarea cotei, rezultată matematic, organelor alese să gestioneze aceste fonduri. Fiecare localitate va primi suplimentar jumătate din valoarea amenzilor aplicate contravenienţilor locali.
9. Cum va auzi de bani negri, Fiscul sa va autosesiza imediat. In caz contrar şeful fiscului va fi autodemis.
10. Dezvoltarea ţării nu va mai avea la bază împrumuturi financiare de la străini. Vom reduce treptat, până la zero, împrumuturile ţării. Statul nu poate contracta datorii decât de la proprii cetăţeni prin creşteri temporare de taxe, compensate prin scăderi corespunzătoare de taxe în viitor. Dezvoltarea se va baza pe donaţiile celor mai vrednici şi patrioţi cetăţeni, iar primarii vor întocmi cărţi de onoare în care vor fi înscrise toate acţiunile de bine ale membrilor urbei, după care vor fi recunoscuţi şi preţuiţi.
11. Băncile vor încasa gratuit (cel mult 1 leu) de la firme taxele datorate statului. Taxele vor fi înscrise toate pe o singură hârtie.
12. Trebile obştii vor fi rezolvate astfel:
- şoselele se construiesc/întreţin din donaţii şi taxa auto;
- cercetarea se face din donaţii, taxele vamale şi jumătate din valoarea amenzilor;
- înfrumuseţarea localităţilor se realizează folosind pedepsiţii cu muncă în folosul comunităţii.
- ajutorările sociale de orice fel, din donaţii, prin grija bisericilor;
- drumurile spre obiectivele turistice din - donaţiile obiectivelor respective;
- centurile ocolitoare, din taxele pe autocamioane de mare tonaj;
- drumurile spre şi în Deltă, din banii pescarilor;
- drumurile spre mănăstiri din banii pelerinilor;
- etc.
13. BNR şi Camerele de Comerţ devin exclusiv ale statului.
14. Vor dispare dobânzile practicate de stat şi firme. Acestea vor fi posibile doar în bănci pe relaţia împrumut-returnare împrumut.
15. Vom da şansă perdanţilor de garanţii bancare de a-şi răscumpăra proprietăţile, dacă li s-au luat cu preţuri nesimţite (după "Foamete" s-au anulat actele de vânzare-cumpărare care s-au încheiat pe o dublă de boabe.)
16. Afacerile cu statul şi profitul băncilor din relaţia cu statul vor avea impozit particularizat, între 50 - 90%. Întreprinderile privatizate vor avea regim special de performanţă, respectiv contracte cu estimări economice pe 100 de ani prin care nu sunt permise performanţe sub cele realizate înainte de 1989, raportate la nivelul de trai.
17. Impozitele către stat, datorate de bugetari din salarii, vor fi opriţi direct de Ministerul Finanţelor - acesta va trimite în sistem salariul net şi nu brut, pentru a reduce birocraţia.
18. Impozitul pe profit va creşte gradual până la 50%. O activitate economică se face întâi în interesul comunităţii şi apoi al întreprinzătorului. patronul are dreptul la un salariu ca ceilalţi salariaţi. O afacere şi profitul rezultat este treaba comunităţii, cel care o face are misiunea de a o face şi primeşte şi un spor material, dar el primeşte respectul oamenilor; de aceea nu trebuie să lase nici un suflet să sufere de boală sau de foame.
19. Eficientizarea sistemului bugetar prin introducerea unor standarde de cost.
20. Garda financiară nu va mai fi plătită de sistem, ci va deveni un organ independent care va controla permanent ministerele/statul.
21. Sistemul bancar va fi reglementat după interesele generale ale societăţii astfel încât băncile să nu mai aibă posibilitatea de a distruge lumea sau de a o controla sau manipula. Statul va controla strict activităţile sistemului bancar. Vom interzice implicarea băncilor în afaceri, în mod direct sau indirect, în afaceri imobiliare, fonduri de investiţii, fonduri de pensii sau asigurări.
22. Vom da legi bursiere care să interzică specula. Bursa trebuie să devină o piaţă de vânzare – cumpărare a acţiunilor companiilor şi nu un joc de poker pentru speculatori. In acest fel, bursa va exprima valoarea reală a companiilor. Nu se va mai putea face profit prin speculă!
23. Credite cu dobândă zero.
 Justiţia:
Trăim într-o lume în care sunt mai importante drepturile infractorului decât ale omului cinstit! O lume în care poţi comite crime şi scapi pe vicii de procedură (după ce eşti dovedit!), dacă dai o grămadă de bani avocaţilor. Sistemul juridic este la fel de putred ca întreaga societate, şi este aşa deoarece este rodul unei clase politice mafiote, care a creat legile astfel încât s-o servească. Există nedreptăţi strigătoare la cer în legile interpretabile şi viclene, încât o sentinţă să poată fi considerată bună indiferent care e ea. Absurdul a ajuns până acolo încât ajungi la puşcărie dacă eşti atacat de un infractor la tine în casă şi îndrăzneşti să te aperi. Majoritatea politicienilor sunt foşti magistraţi sau avocaţi, deci să nu ne mirăm că nu există politician în puşcărie ori că nu este luat la întrebări cu privire la provenienţa averii sale. Când vezi că majoritatea judecătorilor sunt înrudiţi cu interlopi, că au averi peste averi, fără să producă nimic util, îţi dai seama că ei sunt la originea multor rele. Ei pot băga oamenii cinstiţi în puşcărie, aproape oricând, pe baza unor înscenări şi pot scoate "basma curată" oricând pe criminali şi tâlhari (şi zilnic se întâmplă asemenea lucruri). De la UE sunt mici speranţe să primim un ajutor concret (în afară de monitorizări inutile şi ridicole). CEDO este o instituţie prea complexă pentru omul de rând şi, în final, tot plătitorul român de taxe primeşte nota de plată când un proces este dovedit greşit (deci, ironic, CEDO îşi umflă buzunarele din necazurile noastre, iar judecătorii români nu păţesc nimic!) Sistemul juridic actual este cel mai perfecţionat instrument de asuprire al omului. Fiecare lege nouă complică viaţa şi îndepărtează tot mai mult de libertate. Şi celui mai cinstit i se poate găsi ceva, oricine devine incomod, poate fi şantajat şi manipulat prin lege, poate fi închis pentru lucruri la care nici nu te gândeşti. Pe cetăţean trebuie să-l apere Statul şi nu avocatul. E vremea ca legea să asigure cu adevărat egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor, accesul la o justiţie simplă, echitabilă şi unitară, astfel încât orice om să-şi găsească dreptatea repede, simplu şi fără avocat. Justiţia nu va mai pune cetăţenii în situaţia de a-şi face singuri dreptate.
"A treia cale" susţine:
1. Introducerea sistemului cu juraţi plus judecător. Vor fi reînfiinţate posturile de judecător de pace şi Comisiile comunale de împăciuire care să judece cazurile uşoare, pentru a nu mai pune oamenii pe drumuri pentru o banală insultă, un scandal fără gravitate, un furt de găini sau o încălcare de proprietate.
2. Toate plângerile vor fi depuse la un centru naţional şi de acolo vor fi repartizaţi, aleatoriu, procurorii să instrumenteze cazurile, dar niciodată în localitatea de domiciliu a acestora.
3. In cazul când un cetăţean este păgubit de un răufăcător iar acela este prins şi recunoaşte vina, statul va plăti imediat reclamantului contravaloarea pagubei produse urmând ca recuperarea s-o obţină ulterior de la împricinat. In cazul în care se dovedeşte că reclamantul şi-a înscenat fărădelegea, acesta va returna statului dublul pagubei reclamate + cheltuielile făcute de stat pentru a soluţiona cazul + dosar penal.
4. In cazul neînţelegerilor din familie, nu se va mai amenda familia "pentru tulburarea ordinii publice", vinovatul va fi obligat să presteze o muncă în folosul comunităţii. Iar cei care lasă prin atitudini să se înţeleagă că vor continua răutăţile vor fi puşi la o muncă grea şi umilitoare. De exemplu, să mute, într-un timp limită, nu ştiu câte pietroaie dintr-un loc în altul. Iar dacă vor recidiva, pietroaiele să se dubleze ca număr, condiţiile de teren să fie vitrege iar pedeapsa să se ispăşească într-un spaţiu public.
5. La a treia infracţiune comisă, vinovatul va fi închis pe viaţă şi pus la muncă silnică. (Azi ce e puşcăria? Hotel de lux! Mulţi nemernici nu trăiesc în libertate aşa bine cum trăiesc în puşcărie. Nu produc nimic, n-au făcut nimic bun pentru societate, dar le  alocăm mai mulţi bani decât unui bolnav în spital, bolnav care a plătit asigurări. Un amărât care-si vede de treabă ajunge la 65 de ani la pensie, după o viaţă de muncă şi sacrificii, abia reuşeşte să-şi ducă bătrâneţea din pensie şi nu are confortul ticălosului din puşcărie. Puşcăriaşul are drepturi, concedii, calorii, televizor, încălzire, recreare, haine... are “drepturile omului”, acela care le-a încălcat pe ale celorlalţi!)
6. Cheltuielile ce transport ale martorilor până la locul procesului şi valoarea orelor de muncă, plus cheltuielile efectuate de instituţiile juridice, vor fi suportate de autorităţile vinovate de incompetenţă sau rele intenţii, dacă au ca rezultate vicii de procedură, casarea nejustificată a unor cauze sau amânarea intenţionată a unor procese.
7. Nici un proces nu va mai putea fi amânat decât maxim 6 luni, în cazuri bine justificate, sau maxim 14 zile calendaristice, în mod obişnuit.
8. Martorii  vor fi audiaţi discret la domiciliu, pentru a nu li se afecta imaginea publică. Vor fi invitaţi la Poliţie doar când urmează să fie anchetaţi.
9. Îndepărtarea din magistratură a judecătorilor şi procurorilor care nu vor sau nu pot să justifice provenienţa bunurilor pe care le deţin sau le folosesc, în cursul unui proces de verificare permanentă; aplicarea periodică a unor teste de integritate pentru cei din serviciul public.
10. Infracţiunile nu se vor mai prescrie, oricine trebuie să plătească pentru fărădelegile comise.
11. Condamnarea cu suspendare va suspenda orice drepturi.
12. Falsificările vor fi considerate crime.
13. Orice oficializare juridică care se bazează pe adeziuni se va face publică. Listele de semnături, cu toate datele cerute de lege, vor fi publicate, pe siturile instituţiilor respective.  Oricând se poate contesta un act, retroactiv chiar, dacă s-a comis un abuz folosindu-se numele, semnătura sau datele personale.
14. Va începe cercetarea politicienilor care jura la investire, pentru depistarea infracţiunii de sperjur şi trimiterea acestor în instanţa de judecată. Testul cu poligraful, după şi înainte de investire.
15.Control cetăţenesc asupra secretelor statului prin comisii anuale formate prin tragere publică la sorţi, urmate de raportul acestora. Pentru a preîntâmpina ruperea statului de interesele cetăţeanului şi netransformarea acestuia, datorită puterii dobândite, împotriva cetăţeanului.
16. De verificat dacă justiţia a acordat sentinţe discreţionare. Legea spune greşit că nu trebuie să te intereseze (pe tine, infractor), de alţii - e lege, ai încălcat-o, plăteşti! Păi, dacă ţara întreagă construieşte fără autorizaţie de construcţie, îmi dărâmi casa numai mie, că aşa spune legea? Trebuie o lege a verificării legilor prin care o lege se anulează prin acordul tacit al funcţionarilor puşi s-o apere, dacă cetăţenii nu o recunosc şi o încalcă într-un procent  mai mare de 50%. Cum este legea cu autorizaţia de construcţie al cărei spirit este apărarea cetăţeanului prin consultarea unui specialist. Dacă cetăţeanul nu simte nevoia să-l consulte şi-şi face wc., gard sau o coşmelie în fundul curţii, legea să nu mai fie valabilă. Sau dacă da, să se emită ulterior autorizaţia pe baza căreia primăria ţine evidenţa construcţiilor şi percepe impozitul pe clădiri. Nu-i dărâmi omului casa, că nu-ţi convine ţie cum arată sau bănuieşti că a făcut-o din furăciuni. 
SISTEMUL JURIDIC:
Nu se poate face puşcărie pentru idei şi păreri. Orice lucru care nu este interzis, să fie permis, dacă nu face rău cuiva. Orice lucru care nu face rău, să nu fie interzis.
Codul juridic trebuie astfel conceput încât să descurajeze comiterea infracţiunii. Scopul trebuie să fie acela de a crea o lume mai bună, în care omul bun să fie protejat. Legile trebuie să fie foarte simple şi să nu lase nici un pic de loc la interpretări şi şmecherii avocăţeşti.
Un om bogat nu trebuie să aibă absolut niciun avantaj în faţa legii, comparativ cu un om sărac, nici în aplicarea legii, nici în judecarea cazurilor, nici în executarea pedepsei, care trebuie să fie aspră şi neiertătoare, iar munca silnică să fie regula şi nu excepţia.
Desfiinţarea cauţiunii - egalitate în drepturi, indiferent de sex, culoare sau avere. Justiţia nu trebuie să fie o afacere prin care statul vinde scutiri de executare a pedepsei.
Desfiinţarea breslei avocaţilor pledanţi – ei pot avea rol de consultanţi înaintea proceselor, dar nu au ce căuta în tribunale. In cazul unui proces între un om sărac şi unul bogat, este foarte simplu pentru cel bogat să-l corupă pe avocatul celui sărac, iar acest lucru este foarte greu de dovedit, aşa că e de preferat să se înlăture acest risc. Fiecare om trebuie să se reprezinte singur în proces. Dacă este în incapacitate de a-şi susţine cauza, orice om poate delega o rudă de gradul 1, 2 sau 3.
Procesele nu au voie să dureze mai mult de 6 luni din momentul începerii acţiunii. In cazul în care nu se dă sentinţa în 6 luni, atât judecătorul cât şi juraţii vor fi penalizaţi foarte aspru (fiecare cu 3 salarii medii pe economie), procesul se reia cu alt judecător şi alţi juraţi. In cazul în care nici în următoarele 6 luni nu se ia o decizie, sentinţa trebuie dată de Ministrul Justiţiei în maxim 1 lună. In cazul în care acesta nu dă sentinţa în acest termen, este din oficiu destituit şi rămâne în sarcina Preşedintelui să dea sentinţa în maxim 1 lună. Astfel, niciun proces nu mai poate dura mai mult de 1 an si 2 luni.
Pedeapsa cu puşcăria să se execute începând cu vârsta de 14 ani. Începând cu vârsta de 14 ani, orice om răspunde pentru faptele lui indiferent dacă este sau nu sănătos mintal. Până la 14 ani, părinţii răspund în solidar de faptele copiilor. Dacă un copil de 12 ani comite o crimă cu premeditare, copilul va fi judecat în mod normal şi până la vârsta de 14 ani execută părinţii pedeapsa. După împlinirea vârstei de 14 ani, copilul preia continuarea pedepsei.
Pentru a putea fi jurat trebuie să fii pensionar, să dovedeşti în fiecare an că eşti sănătos mintal, să nu fi suferit niciodată nicio condamnare şi să te înscrii ca membru al breslei juraţilor. Identitatea juraţilor rămâne strict secretă. Juratul trebuie să fie tras la sorţi, să fie din oraşul în care se judecă procesul, să fie înştiinţat cu 3 zile înainte de proces. Daca lipseşte nemotivat, plăteşte o amendă de 10.000 lei. Dacă lipseşte motivat la mai mult de 2 convocări pe an , chiar dacă a anunţat cu cel puţin 1 zi înainte, este eliminat din cadrul breslei, fără drept de reînscriere. Se trag la sorţi şi 2 juraţi de rezervă, care participă la proces fără drept de vot dacă cei 10 sunt în stare de vot. Dacă lipsesc mai mult de 2 juraţi, procesul se amână. Sentinţa trebuie dată după cel mult 5 şedinţe. Intre 2 şedinţe nu are voie să treacă mai mult de 1 lună. Plata juraţilor va fi făcuta de către cel ce pierde procesul. Juraţii şi judecătorii vor fi retribuiţi cu 2 salarii medii pe economie pentru fiecare proces. Judecătorii se vor putea ocupa de maxim 10 procese odată.
După sentinţa de vinovat sau nevinovat, urmează votul pentru mărimea pedepsei. Fiecare jurat, trebuie să dea pedeapsa. Cea mai mică sentinţă şi cea mai mare se elimină, iar cu celelalte 8 decizii se face media. Aceea va fi sentinţa executabila. Sentinţa poate fi schimbată doar de către Preşedintele statului şi cu o motivaţie publică.
Pedeapsa se execută de la prima la ultima zi numai prin muncă de 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână pe şantiere de şosele, diguri, poduri, în mină etc. în folosul statului, fără concedii sau permisii. O pedeapsă dată trebuie executată întocmai – fără suspendări, reduceri pentru bună purtare sau... „nu suportă regimul de detenţie”,  fără salarii sau reducere de pedeapsă.  Puşcăriaşii trebuie să muncească pentru a acoperi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a puşcăriei. Celulele trebuie să fie standard, fiecare puşcăriaş trebuie să stea singur în celula.  Puşcăriaşii nu trebuie să poată interacţiona unul cu altul în afara orelor de muncă. Evadarea se pedepseşte cu puşcăria pe viaţă. Fiecare puşcăriaş are dreptul să primească de la rude şi prieteni ce şi cât vrea (mai puţin arme, droguri etc.). Puşcăriaşii trebuie să aibă dreptul la vizite când doresc şi cât doresc, dar în afara programului de lucru.
                Armata:
Dacă oamenii ar fi educaţi din copilărie în spiritul respectului pentru viaţă, în spiritul toleranţei şi a iubirii semenului, dacă ura, răutatea şi violenţa ar fi tratate ca cel mai mare pericol al speciei, copiii ar avea la maturitate o altfel de atitudine.
Armata, războiul, violenţa trebuie eliminate din viaţa cotidiană a speciei – doar aşa ne vom putea deosebi fundamental de lumea animală, doar aşa vom putea să susţinem faptul că suntem o specie superioară. Altfel, tot progresul tehnologic e dovada că suntem o specie sinucigaşă.
Intr-o lume civilizată existenţa serviciului de informaţii nu poate fi decât o oglindă a caracterului infect şi a proastei creşteri a populaţiei.  Numai că Securitatea află o sumedenie de informaţii  iar acestea devin un important instrument de putere folosit de politicieni la şantaj şi rezolvare a lucrurilor murdare. O grămadă de bani strânşi de la cei ce muncesc din greu sunt folosiţi mereu în interesul malefic al politicienilor aflaţi la putere. Cum motivează politicienii existenţa şi costurile ce le implică armata si securitatea?
1. Serviciul de Securitate se va transforma în SERVICIU ANTICORUPŢIE şi va activa în cadrul Poliţiei. Va avea ca unic scop descoperirea şi dovedirea faptelor de corupţie din societate. Toate informaţiile pe care le obţine vor deveni publice la maxim 6 luni de la aflarea lor. Astfel încât nici o informaţie să nu poată fi folosită în vederea şantajului. Lucrătorii serviciului care se vor folosi de informaţiile dobândite vor fi închişi pe viaţă.
2. Unităţile militare vor adopta câte un copil din orfelinate şi-l vor creşte, educa şi-i vor asigura un viitor. Astfel nu se va irosi potenţialul uman în detrimentul orfanilor şi în paguba imensă a întregii noastre naţiuni.
3. Subofiţerii prea brutali şi cei cărora le place să terorizeze soldaţii, cei cu tendinţe dictatoriale sau cărora le place să înjosească inferiorii vor fi demişi din rândurile armatei.
4.Toţi generalii vor trebui să-şi reconfirme gradul participând la misiuni active de menţinere a păcii, sub egida ONU. General poate fi doar cel care a luat parte la o luptă reală.
5. Nu se vor efectua cercetări sau producţii de arme de distrugere în masă. Acestea încarcă inutil bugetul apărării. Viitorul armamentului nu este cel al armelor de distrugere în masă, ci al armelor selective ce-şi pot doza puterea şi momentul acţiunii în funcţie de situaţie.
6. Implicarea armatei în ajutorarea ministerului de interne pentru apărarea cetăţenilor, ca exerciţii în programele de instrucţie. Ar putea prelua obiective pentru pază. Astfel paznicii angajaţi vor fi reduşi  ca număr şi se vor adăuga forţei de muncă productive. Temporar se poate reveni la stagiul militar obligatoriu pentru a se asigura ieşirea din prelungita criză şi aşezarea economiei pe baze solide de funcţionare.
7. In ziua de azi, în majoritatea statelor occidentale, poliţia are ca principal scop protecţia şi organizarea sistemului infracţional, a reţelelor mafiote din tagma găştilor de cartier, a taxelor de protecţie pentru firmele private, a traficului de droguri, a hoţilor de maşini şi a traficului de femei uşoare. Dacă poliţia şi-ar asuma rolul pentru care a fost creată, ar trebui să dispară TOTAL aceste rele. Poliţia ar trebui să asigure liniştea şi siguranţa oamenilor, să prevină apariţia fenomenului infracţional. Deja nici nu ni se mai pare ceva ciudat în faptul că Poliţia este nu un duşman al fenomenului infracţional, ci un protector şi, adesea, chiar creierul fenomenului infracţional, mână în mână cu sistemul juridic. Poliţia nu-şi respecta menirea din cauza sistemului politic corupt şi mafiot.  Vor fi interzise găştile de cartier. Poliţiştii vor avea în subordine cartiere de care vor răspunde cu capul pentru orice infracţiuni şi fărădelegi comise. Poliţaiul va sta în stradă zi şi noapte, va patrula 24 din 24 ore şi va veghea la liniştea publică. Pentru furturile comise, poliţaiul de zonă va fi tras la răspundere în egală măsură cu infractorul.
Bisericile:
1. Vor construi în jurul altarelor construcţii simple dotate cu duşuri, paturi şi de-ale gurii, unde omul obidit de soartă să-şi găsească refugiu. Iar preoţii se vor transforma în preasfinţi reali, dacă mai vor sa deservească biserica, să nu mai spună ce să se facă, ci să facă ei mai întîi, iar oamenii să-i urmeze cu firesc. Altfel nu vor mai primi nici 1 leu din bugetul ţării.
Cercetarea:
1. Vom iniţia campanii de stimulare a inventivităţii oricărui cetăţean român prin care se va aduce contribuţia la salvarea ţării din starea actuală de dezastru economic prin idei, soluţii, invenţii, programe.
2. Cercetarea publică este un serviciu public şi aparţine permanent domeniului public. Rezultatele cercetării sunt permanent și comprehensiv accesibile publicului, fără costuri suplimentare pentru cetăţean, printr-un serviciu naţional de bibliotecă digitală.

Sănătatea:
Statul are obligaţia să asigure asistenţa medicală pentru fiecare cetăţean. Pentru frânarea creşterii preţurilor la medicamente şi menţinerea lor în limite rezonabile şi accesibile pentru pacienţi, statul are obligaţia să se implice în fabricarea acestora şi, până atunci, este obligatorie reînfiinţarea FARMACIILOR DE STAT prin care să se facă aprovizionarea cu medicamente a unităţilor spitaliceşti ale statului şi a unei reţele publice de farmacii la nivelul comunităţilor care să deservească populaţia, eliminând orice intermediar. În felul acesta, poporul român nu va mai fi la mâna farmaciilor private şi a producătorilor de medicamente.
În loc să fie nişte apostoli ai sănătăţii românilor, medicii noştri sunt - în marea lor majoritate - un soi de măcelari şi vraci şpagari, pentru care nu fapta bună este importantă, ci paraua pusă la chimir. Operaţiile se fac pe bani nedeclaraţi, oamenii sunt lăsaţi să moară în dureri, cazurile uşoare sunt lăsate să se agraveze pentru ca pacientul să dea o şpagă mai mare, medicii cu cabinete particulare fac şi norma la stat (de unde-şi racolează clienţii), medicamentele au ajuns mai scumpe ca aurul, spitalele au datorii uriaşe pe care nu le pot plăti, banii pentru sănătate sunt folosiţi pentru afacerile ministeriale sau pentru acoperirea găurilor de la Buget. In acest timp, nivelul de sănătate şi speranţa de viaţă a românilor scad întruna, ca şi încrederea în instituţiile statului, mortalitatea creşte în acelaşi ritm cu burţile miniştrilor, medicii care nu iau şpagă sunt consideraţi nebuni sau impostori.
1. Vor fi făcute controale severe şi se vor organiza flagrante în toate unităţile medicale de stat din ţară, iar medicii descoperiţi că au cerut mită vor fi daţi afară şi li se va confisca averea.
2. Medicilor care deschid cabinete particulare li se va interzice prin lege să mai deţină posturi şi în unităţile de stat. Aceştia vor avea obligaţia să lucreze două săptămâni pe an pe vehicule special echipate care vor trece prin toate localităţile rurale şi vor acorda asistenţă medicală gratuită şi tratament ambulatoriu celor aflaţi în suferinţă
3. Probitatea profesională în cazurile de malpraxis nu va mai fi stabilită de Colegiul Medicilor sau de alte organizaţii asemănătoare, ci de comisii independente alcătuite din cercetători, legişti şi medici independenţi
4. Fondurile Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate vor fi administrate doar de CNAS.
5. Şcoala, medicii şi ceilalţi factori educaţionali se vor implica suficient pentru ca fiinţa umană să aibă discernământ în momentul crucial al concepţiei. Nu trebuie încurajată aducerea pe lume a unor nevinovaţi care vor fi nevoiţi să îndure viitoare existenţe de chin supravieţuind în medii sub pragul sărăciei.
6. Asiguraţii vor avea un card de acces în unităţile sanitare, monitorizarea se va face concomitent de către Ministerul Sănătăţii şi Curtea de Conturi (care va controla permanent Statul), iar, la ieşire, contribuabilul va fi întrebat dacă este mulţumit de serviciile de care a beneficiat. Dacă tastează "Nu", va primi înapoi contribuţia financiară depusă pe luna respectivă în contul sănătăţii. Ministerul va acoperi golul creat prin reţinerea sumei din salariile echipei de conducere a instituţiei respective.
7. Medicii  vor fi supuşi unui examen final de obţinere a licenţei de liberă practică, în specialitatea fiecăruia. La depunerea jurământului va semna  o clauză prin care i se va ridica definitiv licenţa dacă îl va încălca.
8. Toate sumele achitate de către cetăţean  ca taxe vor fi depuse într-un cont personal de sănătate, din care se vor scădea plata serviciilor de beneficiază în caz de solicitare medicală, mai puţin 1% care e destinat cercetării şi şcolirii cadrelor medicale.
9. Se  va institui un program informatic de istoric al intervenţiilor medicale, cazuistica bolii şi anamneza pacientului. Datele vor fi actualizate  permanent pe un cont al pacientului, aflat pe un server naţional, util şi în cazuri de urgenţă, modalitate prin care medicul de familie şi medicii specialişti vor introduce la sfârşitul consultaţiei diagnosticul, medicaţia etc.
10. Spitalele vor beneficia de o cotă-parte din costul consultaţiilor care trimit bolnavii la spitalizare
11. Medicilor care deţin cabinete particulare li se vor face o deducere din impozit dacă practică gratuit într-o clinică de stat .
12. Medicii de familie vor face prevenţie programându-se la familii, să le consulte, să le facă analize etc.
13. Un “forumist” de pe net are o idee cel puţin interesantă şi anume: aşa cum sunt consemnate datele medicale în scris, în registre, în fişe personale, tot aşa să fie consemnate şi convorbirile dintre medic şi pacient adică înregistrate audio şi păstrate confidenţial într-o arhivă audio confidenţială, la fel ca fişele medicale. Din punct de vedere financiar costurile nu ar fi atât de mari ţinând cont de tehnologia din prezent, argumentează personajul. Nu ştiu cât succes ar avea o astfel de iniţiativă în societatea noastră care are încă nevindecate rănile produse de fostele instituţii opresive comuniste însă ea poate fi analizată măcar din punctul de vedere al interesului pacientului plătitor de servicii medicale. Calitatea actului medical ar creşte cu siguranţă cel puţin în zona comunicării medic-pacient şi ar fi de folos unor instanţe ulterioare pentru lămurirea unor situaţii neclare generatoare de culpă medicală. În Occident, pacientul poate solicita o înregistrare video cu intervenţia la care a fost supus, aceasta putând fi folosită ca probă în instanţă dacă evoluţia nefavorabilă ulterioară poate fi imputată personalului medical.
Învăţământul:
Greaua situaţie economică şi socială de astăzi, pierderea unor teritorii după război, lipsa de unitate politică a cetăţenilor, intoleranţa românească, iresponsabilitatea clasei politice şi atitudinea dispreţuitoare a românului faţă de muncă, toate îşi au originea în proasta organizare a sistemului de învăţământ. Învăţământul este o altă rădăcină a răului din societatea  noastră. La ora actuală şcoala crează monştri de egoism şi răutate, nonvalori cu diplomă. Există fel de fel de materii inutile, dar  nu există preocuparea pentru şlefuirea caracterelor, pentru crearea unui sistem de valori. Cetăţenii români nu sunt pregătiţi în şcoli pentru a deveni cetăţeni liberi, ci pentru a fi sclavi ai funcţionarilor de stat, care funcţionari ajung să deţină puteri discreţionare (practic nelimitate), iar prin atitudinea lor negativă ajung să slăbească credibilitatea şi puterea instituţiilor reprezentative ale statului. In scoală copiii sunt obligaţi să înveţe pe de rost o mulţime de materii teoretice, în proporţii exagerate, pe care le uită imediat ce termină studiile, căci nu le sunt de obicei de nici un folos în viaţă, în vreme ce multe cunoştinţe necesare trebuie să le deprindă de la părinţi (în cazuri fericite), de pe stradă, de la oamenii cu experienţă sau le învaţă pe propria lor piele, de multe ori chiar prea târziu. Profesorii sunt cei care vor crea omul nou, omul cu un nivel de conştiinţă adaptat tehnicii şi tehnologiei actuale. Salariul lor trebuie să fie de top, dar orice profesor trebuie eliminat din sistem dacă nu-i pasă de ceea ce iese din mâinile lui, dacă n-are vocaţia şi pasiunea de a preda. Profesorii trebuie să fie specializaţi şi instruiţi ca buni psihologi şi educatori. Ei trebuie să-şi schimbe mentalitatea, să înţeleagă că menirea lor e de a educa şi nu de a dresa. Mulţi pier pentru că nu se pot salva de la înec, nu ştiu să se comporte în caz de cutremur sau incendiu, nu ştiu să recunoască un violator sau un tâlhar şi nu se pot apăra de aceştia, nu au învăţat să meargă pe bicicletă sau nu ştiu să liniştească un nebun furios. Cele mai multe beţii, bătăi conjugale şi divorţuri (peste 80%!) au loc pentru că soţii nu ştiu să facă dragoste, mulţi inşi rămân fără economii sau fără locuinţă pentru că n-au fost învăţaţi să recunoască un escroc şi modul de operare al acestuia, unii pier ucişi de intemperii sau de animale pentru că nu ştiu să facă un adăpost în pădure, să aprindă un foc salvator ori nu ştiu să tragă cu arma. Faptul că nu sunt învăţate cunoştinţe practice folositoare în viaţa de zi cu zi - mai ales în gimnaziu - face ca şcoala să devină neatractivă, şi, de aici, avem un abandon şcolar în creştere, mai ales după clasa a V-a. Şcoala trebuie să formeze caractere, oameni cinstiţi. Un elev şi ulterior cetăţean activ nu trebuie neapărat să fie mândru de cunoştinţele acumulate prin constrângere şi memorare, ci de înţelegerea acestora.
1.Vom introduce, în special în clasele V-VIII cursuri scurte pentru învăţarea cunoştinţelor practice necesare în viaţă, iar ponderea materiei teoretice se va reduce radical. Cunoştinţele teoretice aprofundate se vor preda în liceu, şcoală profesională, facultate.
2. Vom introduce în şcoli cursuri obligatorii de arte marţiale (JUDO,TAEK-WON-DO,KARATE, VIET VO DAO, KUNG-FU, AIKIDO etc.), începând din clasa a V- şi până la terminarea studiilor. Se vor preda nu doar tehnicile de luptă, ci şi tehnicile speciale medicale, de regenerare, precum şi tehnicile de meditaţie şi autocontrol.
3. Învăţământul va fi orientat către elev, care va fi considerat principalul scop al educaţiei. Vor fi eliminaţi din învăţământ acei "profesori" care se consideră mult mai importanţi decât elevii şi care cred că nivelul de competentă al unui dascăl e legat de cunoştinţele acumulate de acesta şi nu de nivelul de cunoştinţe obţinut de la el de către elevi. Dacă nu reuşeşti să te faci înţeles de ultimul elev al clasei, nu eşti educator, ci un specialist în acea materie.
4. Profesorii şi învăţătorii nu vor mai fi testaţi doar în ceea ce priveşte cunoştinţele de specialitate, ci şi din punct de vedere psiho-moral şi al capacităţii de a se face înţeleşi de elevi.
5. Învăţământul obligatoriu va dura 8 ani. Asta înseamnă că orice copil trebuie să-şi însuşească obligatoriu un set de minime cunoştinţe obligatorii.
6. Elevii vor susţine semestrial teste şi, în funcţie de rezultate, sa va face orientarea treptată a lor spre domeniul unde au atracţie. Testele vor fi grile cu variante de răspuns. Chestionarele pot fi consultate la clasă, vor fi cu sutele pentru fiecare an şcolar, mai multe decât numărul de elevi ai oricărei şcoli. In chestionare vor fi întrebări din lecţiile predate la clase. Fiecare lecţie va fi structurată pe grade de dificultate. Astfel, primele 5 întrebări cuprind cunoştinţele obligatorii, deci eliminatorii. După care, pentru fiecare notă crescătoare, întrebările vor avea gradul corespunzător de dificultate. A doua zi se vor organiza şedinţe cu elevii şi părinţii pentru a se corecta drumul celor care au dat greş. In cazul în care părinţii elevilor care nu au dovedit că nu şi-au însuşit cunoştinţele minime obligatorii nu participă la dezbaterea privind viitorul propriilor copii, copiii respectivi vor fi consideraţi pericole publice şi vor fi instituţionalizaţi imediat în aşezăminte speciale unde vor locui şi învăţa şi nu vor avea voie să iasă în spaţiul public înainte de a-şi fi însuşit cunoştinţele minime obligatorii.
7. Pentru înscrierea în licee se va face consult psihiatric care să dovedească, fără dubii, că toţi concurenţii care accesează şcolile superioare au şi discernământul necesar de a lua decizii. In acest fel se împiedică din timp accesul nebunilor spre funcţiile de conducere. Controlul medical se va face, apoi, anual.
8. Practica meditaţiilor trebuie să înceteze. Oriunde, examenele trebuie să fie pe bază de grilă, subiectele să fie cunoscute începând cu prima zi de scoală. La examen nu trebuie să apară subiecte surpriză. Cu astfel de subiecte se testează elevii doar la olimpiade şi concursuri.
9. Odată cu primul pas la şcoală se deschide o fişă în care se va nota ce este important de cunoscut despre fiecare elev; această fişă îl va urmări, nevăzută de el, toata viaţa. La nevoie, vom şti cine i-a fost profesor de română, cine i-a pus pensula în mână, cine l-a îndrumat pe un drum, ce greşeli făcea şi în ce măsură s-a corectat. In felul acesta se va face, probabil, un declic în mintea celui plătit să educe şi-şi va face datoria cu responsabilitate.
10. Profesorul trebuie să educe elevii ca pe proprii săi fii, să conştientizeze că, dându-le drumul din mână, este ca şi cum i-ar trimite pe front, astfel să nu-şi permită să trimită un copil la moarte sigură. Atenţia educatorului trebuie îndreptată spre cei rămaşi în urmă, să găsească metodele să-i ridice încât nici unul să nu plece din şcoală fără asimilarea cunoştinţelor minime. Copilul, odată plecat de-acasă şi intrat în sala de curs, este în mâna acestuia; dacă nu înţelege, nu trebuie găsiţi vinovaţi părinţii, ci copilului nu i s-a explicat îndeajuns, nu i s-a explicat la nivelul  lui de înţelegere încât să aleagă liber calea cunoaşterii.
11. Rezultatele examenelor de evaluare vor fi flexibile, adaptate celui mai bun. Astfel, dacă cel mai bun a obţinut 9,50, diferenţa de 0,5 se adaugă celor de sub 5 şi, astfel, devin reuşiţi cei cu 4,50.
12. Treptat se va implementa un program prin care multe discipline de învăţământ vor fi predate prin teletextul  televiziunii publice.
13. Directorii de şcoli şi diriginţii de clase vor răspunde penal, asemenea părinţilor, când unul dintre elevi comite o infracţiune, în perioada când îi au în subordine - aceştia înlocuiesc părinţii pe timpul orelor de curs.
14. Profesorii vor fi plătiţi cu ora astfel ca ei să poată preda şi în alte şcoli.
15.Elevii care au fost prinşi copiind de 3 ori nu vor putea accesa învăţământul superior, vor fi neacceptaţi în sistem fiindcă şi-au demonstrat necinstea.
16. Diplomele facultăţilor se emit după 5 ani de practică, aceasta fiind considerată o continuare a şcolii.
17. Pedepse aspre pentru profesorii care primesc foloase în schimbul favorurilor, fiindcă astfel ei predă corupţia copiilor înca din şcoală.
18. Matematica, ca disciplină, nu va veni abrupt către elev cu dificultăţi, fiindcă îl va speria şi va dezechilibra prea curând elevii  în 2 tabere: proşti şi deştepţi.
19. Cine nu  trece de învăţământul obligatoriu, nu are voie să-şi întemeieze o familie.
20. Părinţii vor să vadă (prin internet cu parolă) dacă copiii au ajuns la şcoală, să fie sunaţi dacă e ceva în neregulă, nu să afle prin carnetul de note.
21. Copiii vor fi monitorizaţi de mici pentru a li se descoperi calităţile, îi vom educa, instrui şi pregăti profesional în funcţie de aptitudini,  astfel încât cu toţii să-şi găsească un loc în societate şi să beneficieze de condiţii bune de muncă şi de trai. Concomitent cu înfrumuseţarea prin educaţie a caracterelor umane pentru ca oamenii să aibă spiritul datoriei faţă de comunitatea socială din care fac parte, să fie altruişti, cumpătaţi, buni, toleranţi, iubitori, drept credincioşi şi protectori.
Cultura:
Lauda unei ţări este stimulată de nivelul ridicat de trai, curăţenia, mediul curat şi frumuseţea acestuia, inteligenţa copiilor, gradul de civilizaţie.
1. Vom încuraja fiinţa umană să se exprime în procesul generării şi consolidării binelui universal tolerând greşelile iminente ale oricărei încercări creatoare. Orice om are ceva frumos în sine şi poate deveni creator de frumuseţi, depinde dacă încurajăm aceste frumuseţi să se nască pentru a ne înconjura cu ele, sau le ucidem din faşă. Orice făptură umană poate să-şi facă o pasiune din crearea frumosului sau binelui şi va evolua dacă–i acceptăm… ucenicia chiar în spaţiul comun. Unde cuvântul "prost" va deveni tabu.
2. Vom amenda pe cei care pun în circulaţie creaţii imorale.
3. Ministerul culturii va suporta cheltuielile editurilor pentru trimiterea de către acestea a câte unui exemplar din fiecare nouă tipăritură către bibliotecile ţării.
4. Va fi extins dreptul de autor către piesele scenice în care rolul actorului va fi reconsiderat ca fiind un rol creator şi actorii vor primi cotă-parte din încasările din difuzarea pieselor de teatru/film.
5. Vor fi identificaţi toţi cei care şi-au adus contribuţii valoroase la statutul de mândrie naţională (medaliaţi, inventatori, oameni de cultură) şi vor fi sprijiniţi cu o rentă viageră, să trăiască demn atunci când situaţia lor materială nu le permite.
6. In sport nu contează cine câştigă, sportul este valoros prin frumuseţea sa. Propunem ca faultul de cartonaş roşu, în cazul fotbalului, să fie punct pentru adversar, adică gol.
7. Ministerul Culturii va avea agenţi în toate domeniile culturale care vor promova şi vinde cultura autohtonă la târguri, expoziţii, manifestări culturale internaţionale.
8. Personajele pozitive, pe cât posibil, nu  vor mai fuma în rolurile din filme, teatre, spectacole.
9. Preluarea cazurilor culturale, recunoscute de străinătate înaintea noastră, şi îndreptarea neglijenţei cu un adaos de apreciere.
10. Bibliotecile vor avea câte un critic literar care va ordona valoric scrierile ce apar în jurisdicţia sa.
11. Presa se va axa pe oferirea alternativei nu antimodelului. Jurnaliştii îşi vor exercita menirea doar cu legitimaţie de jurnalist, care poate fi ridicată temporar sau definitiv, în cazul măgăriilor deontologice de presă.
12. Romanii nu cunosc pluralul substantivelor. Propunem ca magazinele să afişeze preţul folosind pluralul (exemplu: nu „piept de pui” ci „piepturi de pui”).
13. Mass media va învăţa oamenii simpli cum să-şi chibzuiască banii.
14. Vom ridica un templu “Mihai Eminescu”
Economia:
Legislaţia economică este atât de complexă, alambicată, greoaie, interpretabilă încât orice control financiar la o companie privată să poată găsi nereguli birocratice în funcţionarea companiei. De ce nu este simplă şi clară legislaţia economică? De ce creşte mereu aparatul birocratic? Legile economice au rolul de prevenire a şocurilor şi dezechilibrelor; ele trebuie să lase economia să se dezvolte liber, dar în anumite limite încât să se evite excesele.
Pe orice angajat nu-l interesează plusvaloarea care intră în buzunarul proprietarului de producţie, el doreşte doar ca partea sa de efort (componentă a valorii create) să fie corect (uman) evaluată, respectiv să nu-i fie atinse demnitatea şi minimul bunăstării materiale.
1. Societăţile comerciale nu vor plăti la bugetul statului nici un fel de impozit sub limita salariului mediu pe economie obţinut fie sub formă de dividende lunare sau salariu. In acelaşi timp se va face o statistică naţională în care se vor ierarhiza contribuabilii nu după sumele vărsate în sacul comun, ci după rezultatul împărţirii acestor sume la numărul de salariaţi. Cei care contribuie cu sume mari vor primi recunoaştere publică prin acordarea unor titluri de onoare, diplome, medalii, vor fi mediatizaţi în presă şi vor avea prioritate în accesarea contractelor cu statul numai dacă în localitatea respectivă nu mai există om fără loc de muncă.
2. Orice bun destinat consumului, produs pe teritoriul României, va fi înseriat. Agenţii comerciali vor declara lunar seriile comercializate; seriile vor fi monitorizate central printr-un program de urmărire care stinge automat dispariţia produsului şi semnalizează neregulile.
3. Ministerul economiei va avea un agent economic care să găsească oportunităţile internaţionale şi le va distribui, transparent, producătorilor autohtoni. TIBCO va deveni un intermediar între producător şi comercianţi. Astfel: va primi de la producători ofertele (în natură şi cataloage) şi-i va reprezenta la toate târgurile internaţionale pe domenii de interes (artă meşteşugărească, mobilă, sticlărie ş.a.) obţinând comenzi en detail, pe fiecare obiect.
4. Încurajarea economiei productive şi nu a celei speculative. Adaosurile comerciale vor fi limitate prin lege la un plafon maxim.
5. Cu subtitlul "Atenţie, feriţi-vă să vă angajaţi la aceste firme" se va face un sit cu Lista Firmelor şi angajatorilor (români sau străini) din România care nu-şi plătesc la timp salariaţii sau care îi ţepuiesc.
6. Se va face vinovat de exploatare angajatorul care supune oamenii din subordine la munci care nu sunt întâi normate (cu avizul protecţiei cetăţeanului care va avea în componenţa echipei de evaluare doctori, specialişti în drepturile omului, lideri sindicali) şi pe care şeful direct le demonstrează, urmare a solicitării angajatului sau presei.
7. Presa va avea acces în spaţiile firmelor private, dacă acestea deţin angajaţi.
8. Inspecţia de muncă îşi va justifica existenţa prin prevenirea accidentelor de muncă (executând controale) şi nu prin constatarea acestora. In cazul unui accident de muncă este primul vinovat.
9. Toate regiile autonome monopoliste vor fi sparte în trei societăţi diferite având acelaşi obiect de activitate.
10. Camerele de comerţ vor înceta să ceară periodic noi formalităţi prin care iau bani de la firme. Dacă va fi absolut necesară o nouă hârtie, o vor emite pe cheltuiala proprie.
11. Lichidarea firmelor se va face de către contabil printr-o balanţă şi depunerea actelor la arhivă, cu o declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la terţi. Eventualele nereguli vor fi sesizate de controlori şi rezolvate în instanţă.
12. In cazul în care o firmă înşeală altă firmă, statul, ca partener de afacere, va despăgubi perdantul şi va recupera paguba de la împricinat.
13. Cei care au maşinării multe cu care înlocuiesc forţa umană vor suporta diferenţiat un impozit cu care vom asista social disponibilizaţii.
14. Vom interzice meseria de chelneriţă fiindcă, dincolo că este supusă umilirii de către clienţi, se întreţine focarul atingerii demnităţii umane în mediul deja famat.
15. Societăţile comerciale vor putea să-şi califice angajaţii şi să le dea diplome de calificare.
16. Fabricile vor anunţa preţul minim la produsele devenite celebre, iar fiscul va monitoriza automat produsele similare apărute pe piaţă sub acel preţ şi vor face controale pentru a elimina falsificările care fac concurenţă neloială.
17. Pentru fiecare unitate de 10 salarii medii profit, peste numărul de angajaţi, întreprinzătorul va avea obligaţia să facă 1 angajare, altfel profitul va deveni al statului, care va găsi soluţii să compenseze resursele finite, golite de îmbogăţiţi (averea e un parametru crucial în stabilitatea societăţii umane, ea trebuie sa fie comparabilă cu a concetăţenilor).
18. Fiecare societate comercială va dona statului 1 acţiune strategică de control care-i conferă atribut decizional.
19. Fiecare societate comercială va opri din salariu un procent de 5% şi-l depune, pe numele angajatului, într-un fond de investiţii al statului care îi garantează cel puţin un profit echivalent cu dobânda minimă a CEC-ului. Iar când se face o sumă mărişoară statul direcţionează banii spre: locuinţă (construcţie sau modernizare), obiecte de minimă necesitate (frigider, aragaz, televizor, autoturism) sau mijloace de producţie (animale, utilaje - dacă poate presta acasă o activitate de care este pasionat). Aceste bunuri vor fi date cu titlu de împrumut, ca cetăţeanul să aibă grijă de ele şi să nu le înstrăineze, dar îi vor reveni de drept la termenul de casare, prin proces verbal scris cu martori oficiali.
20. Bonul fiscal se va emite obligatoriu doar la solicitarea clientului.
21. Firmele vor avea registre în care vor trece cheltuielile cu plăţile muncitorilor folosiţi temporar (la negru) şi vor transmite, anual, fiscului o copie, ce va fi un instrument de urmărire a declaraţiilor pe venit.
22. Societăţile comerciale vor fi responsabilizate să investească într-o anumită pregătire a forţei de muncă, într-o oarecare sănătate a angajatului şi într-o oarecare putere de cumpărare a acestuia.
23. Desfiinţarea practicii de firme agreate/acreditate. Oricine poate presta un serviciu, dacă-l are trecut în statut. Obligativitatea autorităţilor este să controleze şi să îndrume.
24. Munca românilor să fie plătită ca în Europa. Fiecare agent economic îşi va alege un model de ţară  (acesta va fi afişat pe sigla unităţii, la intrare) şi-şi va retribui angajaţii cu salariul minim din ţara respectivă.
25. Lege pentru cei care califică oameni: cel care este calificat are obligaţia să stea la firmă minim 5 ani, iar dacă alege să plece nu are voie să practice meseria învăţată acolo.
26. Legea intermedierii: intermediarii nu pot cere comision mai mult 0,5%.
27. Se va testa medical bioritmul şoferilor, astfel încât, în zilele proaste, angajaţii să nu fie puşi la volan.
28. Sa poţi dona anii de pensie partenerului de viaţă sau membrilor familiei, dacă ai cotizat statului nişte ani şi nu ai beneficiat de nimic sau nu ţi-ai consumat fondul la care ai cotizat.
29. De ce poate fi, acelaşi om, un bun manager dacă e angajat la patron şi un prost manager, dacă e angajat la stat? Pentru că sistemul de stat este corupt, prost organizat şi bazat pe principii idioate. Orice director de companie de stat prins cu mâţa-n sac va fi împuşcat în piaţa publică. Execuţia va fi dată în direct la televizor.
30. România va investi într-un sector de stat productiv puternic, care să-l concureze pe cel particular, să menţină preţurile în limite rezonabile şi să conducă la creşterea calităţii produselor.
Agricultura:
Agricultura este copilul vitreg al lumii moderne. Avem tot mai puţină agricultură naturala, tot mai puţini oameni la sate şi în agricultură, iar toate astea duc la o rupere de natură şi la o depreciere a calităţii hranei. Ce face rău trebuie interzis, ce face bine trebuie adoptat.
1. Se va calcula exact suprafaţa care s-ar cuveni fiecărui cetăţean român împărţind suprafaţa ţării la numărul de locuitori domiciliaţi pe teritoriul României la sfârşitul anului care a trecut, şi se va împroprietări cu o suprafaţă calculată la numărul de membri ai fiecărei familii, dar nu mai mult de 3 ha/familie (5 persoane). Pământul care rămâne devine teren public. Dar va fi interzisă înstrăinarea pământului fiindcă acesta a fost dăruit omului să-l folosească prin exploatare (muncă dreaptă!) şi nu să se vândă cu iresponsabilitate faţă de proprii urmaşi.
2. Vom croi noua faţă a lumii prin împroprietărirea familiilor sărace cu teren, în limita cotei aferente, şi vom gândi o amenajare ieftină care să cuprindă toate utilităţile. Obligatoriu va avea eoliană, panouri solare, beci de depozitare, seră. Nu va mai fi nevoie de curent electric sau gaze. Educaţia şi legătura cu ei o vom avea prin televizor/calculator.
3. Cei care deţin (azi) mai mult pământ decât li se cuvine (prin împărţirea suprafeţei ţării la nr. de locuitori), pentru fiecare parte (ca unitate-om de măsură) deţinută în plus, proprietarul va asigura traiul de zi cu zi al unei fiinţe sărace care nu deţine teren. Astfel de fiinţe vor deveni fiinţe umane asistată social prin grija specială a Statului.
4. Vom instala baterii de rachete antigrindină, administrate de Armată.
5. Vom reaşeza treptat proprietăţile încât terenul arabil să fie în prelungirea curţilor caselor proprii.
6. Noile centre industriale alimentare vor fi sprijinite să se înfiinţeze mai aproape de sat.
7. Vom crea piaţa fucers, să se vândă azi grâul la preţul cu care o să se vândă la anul.
8. Vom redirecţiona apa tuturor râurilor ţării spre zonele arabile pentru irigaţie gravitaţională. Apa va fi oferită gratuit iar oamenii vor fi învăţaţi să dezvolte în bazine/lacuri crescătorii de peşti.
9. Exportul de buşteni va fi interzis cu desăvârşire. Se vor acorda anumite cantităţi de lemn la preţuri micşorate pentru cei care participă la campaniile de împăduriri. Toate firmele de prelucrare şi comercializare a materialului lemnos vor avea obligaţia să participe anual câteva zile la campaniile de împădurire şi întreţinere a zonelor împădurite, ca să-şi poată menţine licenţa. De asemenea, ziarele şi revistele, care sunt foarte mari consumatoare de hârtie, vor avea obligaţia să trimită oameni pentru aceste campanii. Dreptul de-a tăia un copac îl vor avea doar aceia care vor planta mai înainte un puiet.
10. Statul ar putea să ofere agricultorilor 35% din preţul produselor agricole vândute. Astfel, dacă grâul se vinde cu 1 leu kg, ţăranul va mai primi 0,35 bani pentru fiecare kg de grâu vândut cu acte. Pierde statul? Nu. 35% tva şi profit. Asta înseamnă că ţăranul va fi încurajat să vândă cu acte, deci se elimină evaziunea. Vor lucra mai mulţi pământul, dar, apărând concurenţa, preţul va fi din ce în ce mai mic. In final statul ar da din ceea ce ar avea, nu din ce n-are astăzi, fiindcă, nefiind produse pe piaţă nu încasează tva, iar vânzându-se la negru, pierde şi impozitul pe profit. Că n-au agricultorii bani? Statul poate să dea agricultorilor anticipat pe 10 ani prima aferentă, dacă ţăranul face un contract pe o anumită cantitate.
11. În fiecare localitate se vor construi case pentru profesorul satului, medicul satului, agronomul şi inginerul satului. Aceştia nu vor plăti chirie pentru case şi vor avea salarii duble faţă de omologii lor de la oraş.
Sărăcia:
Sărăcia nu este cea aparentă, când se constată că un om nu are şifonier sau maşină de spălat, ea rezultă din veniturile realizate cu acte. Sărac eşti când declari pe propria răspundere că eşti sărac.
1. Vom combate sărăcia şi vom reduce şomajul, până la eliminare, prin responsabilizarea întreprinzătorilor economici faţă de comunitate. Salariul minim va hrăni încă 3 guri, astfel vom garanta venitul de supravieţuitor.
2. O societate absolut civilizată, dacă are un singur om nevoit să întindă mâna, înseamnă că este bolnavă. Eliminarea sărăciei va deveni o urgenţă naţională. Banii publici vor fi direcţionaţi cu prioritate în această direcţie. Numai dacă mai rămân bani se va mai face orice altceva. Politica trebuie să însemne, înainte de orice, dreptate socială: fiecare suflet omenesc să nu sufere de foame şi să-i fie îngrijit trupul! Restul e moft.
3. Conducătorii lumii au refuzat ostentativ să înveţe din Biblie. Se declară credincioşi, dar acţionează împotriva lui Dumnezeu. Dacă Isaia spune că într-o zi Dumnezeu şi aleşii Săi vor fi într-un loc cu o apă pe mijloc, iar de-a dreapta şi de-a stânga apei vor fi pomi care vor rodi de 12 ori pe an, de ce plantăm de-a dreapta şi de-a stânga străzilor copaci... neroditori? De ce nu plantăm meri, peri, pruni, caişi, cireşi, sa ia orice străin când i-e foame, fără să dea la nimeni socoteală? De ce nu sădim vie nobilă pe lângă garduri, dacă am ales să ne înghesuim la oraş, şi să lăsăm doar loc pentru trecere? Ne este teamă că strugurii şi merele vor fi înfulecate de cei săraci şi nu vor mai ciocăni la porţi cerând de lucru pentru o bucată de pâine? "A treia cale" va învăţa oamenii să planteze în faţa caselor pomi fructiferi şi vie pe lângă gard fiindcă Dumnezeu lucrează pentru om si are grija de creaţiile sale să nu moară de foame
4. Oamenii săraci vor intra într-un program de monitorizare, consiliere şi intermediere încât fiecare să devină preocupat să producă ceva, să-l producă de calitate, fără constrângeri şi, liber, să poată face schimb de produse cu alt sărac sau comerciant.
5. Săracii vor fi împrumutaţi cu câte o capră şi un ied pentru a supravieţui. De unde? Vedem la faţa locului. Sau o vacă la 2 familii.
6. Produsele destinate comercializării şi aflate la limita expirării nu vor mai fi aruncate, ci dăruite săracilor. Este de preferat să se regleze producţia alimentară încât să nu se mai ajungă produsele la termenele de expirare.
7. "A treia cale" va deschide un cont şi va dirija transparent donaţiile publice spre familiile cu mulţi copii şi cele mai sărace. Le va cumpăra pământ şi le va ajuta să-şi construiască locuinţe, îi va învăţa să lucreze profitabil pământul.
8. Oamenii vor avea voie să întindă mâna pentru cerşit doar în perimetrul bisericilor.
9. Vom organiza şantiere de îndiguire pentru irigaţii pe toate suprafeţele care permit modificarea cursurilor apelor şi şantiere pentru ridicarea perdelelor de pădure în principalele zone cu risc de alunecări de teren.
10. Vom acorda persoanelor aflate în starea de nevoie un ajutor care le menţine nivelul de viaţă avut, până găsim împreună soluţia practică să continue stilul de viaţă îmbrăţişând o altă meserie sau pornind o afacere.
11. Vom exploata resursele de hrană din râuri, lacuri şi Marea neagră şi vom produce cantităţi suficiente de alimente bio, netratate chimic, fără E-uri, pentru toată populaţia ţării şi vom coopera cu toţii pentru binele general al comunităţii sociale din care facem parte luând şi măsuri de protejare şi conservare a civilizaţiei noastre umane şi a vieţii pe pământ în faţa multiplelor pericole naturale (foamete, inundaţii - îndiguirea albiilor râurilor care produc inundaţii -, cutremure, alunecări de terenuri etc.).
Copiii străzii
Copiii sunt viitorul unei naţiuni şi ei vor considera mai târziu societatea în funcţie de modul în care s-a comportat societatea faţă de ei. Tinerii crescuţi prin canale sau "case de copii" (care sunt adevarate lagăre de exterminare) nu vor simţi pentru societate decât dispreţ, ură, frică şi, în cel mai bun caz, dezinteres. Dintre aceşti copii ai străzii se vor ridica mai apoi cei mai puternici şi mai cruzi capi ai lumii interlope, ei vor forma şi conduce cele mai puternice şi mai nenorocite mafii, ei vor distribui droguri şi arme, ei vor deveni ucigaşi plătiţi sau terorişti sinucigaşi, ei se vor prostitua, umplând lumea de boli venerice, ei ne vor corupe copiii atragându-i spre viaţa infracţională, ei vor comite răpiri, tâlhării, violuri, spargeri, furturi sau jafuri cu mână înarmată. Pentru că ne vor dispreţui şi urî fiindcă nu i-am ajutat când aveau nevoie şi eram obligaţi să-i sprijinim. Ei nu se vor simţi datori faţă de societate şi îşi vor face propriile legi.
1. Toti copiii de pe străzi vor fi recuperaţi şi instalaţi în case de copii, după ce vor fi verificaţi integral funcţionarii care deservesc aceste stabilimente. Casele de copii vor avea şi o mică fermă, iar copiii cei mai mari vor lucra la aceasta, sub îndrumare, şi vor învăţa să lucreze într-o gospodărie. Copiii mai mari îi vor ajuta pe cei mai mici şi vor şti mai apoi cum să-şi crească proprii copii când se vor căsători.
Pensionarii:
Regimul pensiilor este calculat greşit. Intâi pentru că banii depuşi în fondul de pensii au fost folosiţi de stat. Apoi, cei care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare sau au mor înainte de pensie pied banii depuşi. Corect ar fi ca fiecare cetăţean să aibă un cont în care, pe timpul vieţii, poate depune periodic o sumă (ca angajat prin grija angajatorului). Suma să poata fi ridicată de un moştenitor (cu certificatul de deces) sau să poată fi retrasă de titular fracţionat, după cum a cerut la înfiinţarea contului. Exemplu: salariul minim al ţării, când va avea dreptul la pensie, sau salariul minim mărit cu un procent: 10%, 20% etc. In cont să poată depune suplimentar şi alţi bani, fie pentru zilele negre ale morţii, fie ca un sprijin suplimentar (grijă) pentru cei rămaşi în viaţă. Toti banii sunt ai titularului şi primeşte dobandă la ei. Dacă doreşte poate dirija 1%, sau cât vrea din suma depusă, pentru crearea unui fond general de solidaritate cu cei care trăiesc mai mult sau şi-au epuizat rezervele.
Infracţionalitatea, crima organizată:
Fiind din ce în ce mai multă sărăcie, şi infracţionalitatea este în creştere alarmantă. Încălcarea legii a devenit un soi de sport naţional, mai ales în situaţia în care organele de stat au devenit corupte şi ineficiente. Bande organizate de tineri fără căpătâi îngrozesc oraşele, ţăranii se omoară pentru pământ, femeile sunt violate şi bătute bestial, tâlharii bântuie noaptea nestingheriţi, şcolile au devenit nesigure, discotecile colcăie de drogaţi, şoferi iresponsabili şi beţivi omoară lumea pe străzi, se fură şina de cale ferată circulată, se fură benzina din conducte, copii şi tinere sunt vânduţi pentru prostituţie, au loc execuţii de tip mafiot, banii publici sunt devalizaţi, casierii sunt împuşcaţi pentru bani, se pescuieşte cu curent electric, se taie pădurile până la ultimul arbore, se fură, se fură, se fură! Toate acestea sunt posibile datorită corupţiei existente în rândurile celor care ar trebui să apere şi să aplice legea, a legilor prost făcute, a lipsei unei strategii coerente şi pe termen lung de combatere a acestui flagel.
1.Cei care comit de-acum înainte infracţiuni cu violenţă asupra unor persoane sau comit acte de corupţie, indiferent de natura acestora, vor primi pedepse NUMAI cu muncă silnică obligatorie şi li se vor confisca averile.
2. Cei care "nu suportă regimul de detenţie", după ce vor fi verificaţi de comisii medicale speciale, vor fi cazaţi în cămine-sanatorii speciale, unde nu vor putea primi, însă, nici un fel de vizite.
3. Deţinuţii aflaţi la prima abatere nu vor mai fi ţinuţi în comun cu recidiviştii, ci în închisori separate, pentru ca puşcăria să nu mai fie o "universitate" în ale infracţiunii pentru noii veniţi. De asemenea, deţinuţii vor fi cazaţi în celule în funcţie de forţa lor fizică şi temperament, pentru a se elimina cazurile în care cei mai puternici şi tupeişti fac presiuni asupra celor mai slabi şi timizi.
4. Pentru a se reduce numărul violatorilor, vor fi deschise în toată ţara case de toleranţă, iar pedepsele acordate violatorilor se vor dubla.
5. Nu vor mai fi eliberaţi definitiv deţinuţii care au comis fapte deosebit de periculoase şi care, în timpul detenţiei, nu au dat semne clare că şi-au îndreptat comportamentul (în special violatori, pedofili, ucigaşii cu premeditare, tâlharii, proxeneţii violenţi, traficanţii de carne vie, sadicii, bătăuşii deosebit de violenţi, capii lumii interlope, infractorii specializaţi ce pot aduce prejudicii grave societăţii prin revenirea în mediul infracţional de origine sau recidiviştii). Pentru aceşti indivizi va fi utilizat un orăşel special (eventual şi câteva sate) păzite de jur-împrejur de unităţi ale armatei, unde aceşti foşti deţinuţi periculoşi vor fi instalaţi cu familiile lor (dacă acestea doresc să-i urmeze). Ei nu vor putea părăsi aceste zone decât sub escortă şi numai în cazuri speciale.
6. Maşinile conduse de beţivi vor fi confiscate pe loc.
7. Nu vom insista să se judece oamenii care fură de foame, dar îi vom asista social. Cui îi este foame are dreptul să întindă mâna, să ia ce găseşte şi să mănânce. Dreptul la proprietate prevalează în fata dreptului la viaţă.
8. Cine angajează oameni fără carte de muncă, şi este prins, este obligat să asigure acestora continuitatea pe cartea de muncă, iar pentru fiecare zi să plătească statului suma de (...)
9. Cine înţelege că libertatea este o cale pentru acţiuni ilicite, înseamnă că nu o merită. Orice evaziune fiscală săvârşită cu voie sau fără voie va fi pedepsită cu închisoare pe viaţă.
10. Promovăm un sistem de penitenciare în care puşcăriaşii să muncească pentru mâncare.
11. Străzile vor fi dotate cu camere de luat vederi şi monitorizate încontinuu de serviciile de apărare.
12. Vom identifica patronii cerşetorilor şi-i vom obliga să încheie cărţi de muncă cerşetorilor şi să plătească şi impozit pe profit.
13. Vom verifica spoturile publicitare dacă au făcut ce au promis (ex. nutline a oferit 100 e/h?, cei care au anunţat că donează banii, să-i vedem)
14. Instituţiile de control financiar nu descoperă niciun fel de venituri ilicite ale politicienilor... Nimeni nu-l întreabă pe vreun politician cum a făcut averi de milioane de euro din salarii de câteva mii de euro... În schimb sunt pline puşcăriile cu mame care au furat o pâine sau un sac de cartofi de pe câmp ca să-si hrănească pruncii. Păi, cum să trimită procurorii şi judecătorii vreun politician în puşcărie dacă şeful lor e numit de către politician? Judecătorul ăla nu e promovat şi susţinut de către şeful lui care e unealta, prietenul, complicele politicianului? Câtă ipocrizie, câtă nemernicie în acest sistem mişelesc! Si ei trebuie să ne conducă spre o lume mai bună... In ei stă speranţa noastră într-un viitor mai bun...  Nici măcar nu-i poţi învinovăţi fiindcă de vină este sistemul capitalisto-golănesc, lipsit de reglementări şi bun simţ, care consideră că se pot crea valori şi profituri imense fără muncă, doar prin speculă, şmecherie şi înşelătorie. Controlul financiar trebuie să fie un independent.
Protecţia mediului:
Omul distruge planeta în mod sistematic, fără milă, fără preocupare pentru viitor, fără a conştientiza că de fapt se autodistruge. Şi totul se întâmplă din cauza lăcomiei de a avea cât mai mult. Se epuizează resursele, se distruge atmosfera, se distruge flora şi fauna, se distrug oceanele, se modifică dramatic clima. Nimeni nu ia nicio măsură. Totul n-ar fi atât de grav dacă măcar ceea ce aruncăm, am refolosi, am recicla. Dar nu o facem pentru că nu am fost educaţi în copilărie să fim cumpătaţi, să fim curaţi, să avem bun simţ şi responsabilitate, să avem respect pentru tot ceea ce ne înconjoară. Poţi tăia o pădure întreagă în 20 ani, dar în locul ei să crească alta mai tânără, dar noi tăiem şi în urmă rămâne deşert…
Nu va mai putea fi tăiat un pom fără a se replanta altul in loc. Pentru fiecare pom tăiat, tăietorul de pomi va planta doi lăstari
Nimeni nu are dreptul să mai polueze. Ori producem fără poluare, ori nu mai producem deloc! Poluatorii vor plăti de 2 ori valoarea reparării daunelor aduse naturii prinşi prima dată. A doua oară vor plăti de 5 ori, a treia oară vor fi închise definitiv fabricile poluatoare.
Prin Ministerul Mediului vor fi curăţate toate apele şi vor fi repopulate cu faună şi flora specifică.  Va fi interzisă deversarea de ape poluate în râuri, mări şi oceane. Orice apă reziduală trebuie curăţată înainte de deversare.
Ţiganii:
1.Trebuie dusă o politică de uniformizare a naţionalităţilor şi nu încurajată etnicizarea. Dacă sunt 4 mil. de ţigani şi, statistic, se declară 1 din 8, a-i obliga pe cei 7 să fie ca unul, înseamnă să faci presiuni asupra instinctului lor, instinct care arată că ţiganul vrea să nu mai fie ţigan.
2. Ţiganilor nu trebuie să li se facă favoruri decât de organismele lor sociale, dacă au posibilităţi şi vor. Dar trebuie răsplătit părintele care se ocupă de educaţia copilului. Astfel, rezultatele foarte bune la învăţătură să fie retribuite cu salariul minim pe economie, acordat părintelui care şi-a asumat responsabilitatea reuşitei. Pentru integrarea ţiganilor în societate trebuie organizate concursuri pentru ocuparea oricărui post public, astfel ţiganii nu vor mai întâmpina probleme la angajare.
3. S-ar putea organiza în şcoli clase speciale pentru copiii care demonstreaz că sunt în urmă cu cei 7 ani de-acasă şi, timp de 1 an, să li se acorde o atenţie specială având câte 5-6 educatori la clasă, pentru recuperare şi formarea unor deprinderi care să-i ajute în integrarea socială şi să poată, astfel, să ţină pasul cu generaţia aflată în procesul şcolirii. Instructorii să ajungă şi-n casele copiilor respectivi şi să ajutăm ca oamenii să devină frumoşi nu pe terenul minciunii şi hoţiei, ci pe acela al desăvârşirii şi firescului uman. Să schimbăm omul pentru a avea o lume nouă. Eventual educarea romilor, în anii obligatorii de studio, să se facă, opţional,  printr-un program-internat.
4. Comunitatea majoritara ar trebui să-şi facă o lege necrisă încât să nu mai pronunţe în fată (nicidecum ostentativ!) sau la spate cuvântul "ţigan". Mai mult, comunitatea majoritară, dacă vrea să trăiască în armonie cu ţiganii, cum alte state cu negrii, s-o arate în orice acţiune publică. Astfel, orice grup  civic care se constituie din 5-6 oameni să aibă în componenţă un ţigan  iar acesta sa poată participa constructiv la orice dezbatere. Ţiganii să fie prezenţi în filme dar nu ca repere umoristice, pentru a se infirma prejudecata românească: "Pe noi nu ne conduc ţiganii!"
Demografia: 
O ţară înseamnă oamenii care trăiesc şi muncesc pe teritoriul ei. Omul stă la baza societăţii şi el creează societatea, după chipul şi asemănarea sa, stabilind reguli. Toţi oamenii când se nasc au în ei spirit creator divin şi, din acest motiv, sunt cele mai inteligente şi mai importante făpturi de pe planetă. Actualmente oamenii îşi risipesc energia şi forţele în mod egoist fiecare gândindu-se doar la el, familia şi gruparea sa social-economică şi politică pentru a aduna avere nepăsându-i că, astfel, contribuie la dezbinarea socială. In toată lumea asta mare, dar strâmb făcută, regulile şi legile menite să instaureze ordinea sunt făcute să fie încălcate. Mai precis ele sunt pentru cei mici şi slabi, nu şi pentru cei mari şi puternici. Doar schimbarea omului cu instincte primare foarte dezvoltate, fără credinţă şi fără iubire de semeni, mai poate să ofere o şansă pentru salvarea omenirii de la un dezastru global... Dar se impune o selecţie ştiinţifică şi separare a rebuturilor sociale de valorile umane. Stăpânii actuali ai lumii vor să reducă populaţia planetei de la 7 miliarde la doar 500 milioane de oameni, care va fi formată din elite şi din sclavii lor! Noi, oamenii, avem viaţă de la Dumnezeu şi doar El hotărăşte cine şi când şi-a îndeplinit menirea pământeană.
1. Vom respecta orice formă de viaţă şi vom evita măcelul planetar prin măsuri de reducere treptata a populaţiei prin monitorizarea strictă şi reducerea natalităţii prin selecţie ştiinţifică şi nu naturală (în care cel mai fertil sau mai tare, adică mai rău, se reproduce într-un număr exagerat de mare), cât şi prin măsuri de îmbunătăţire a calităţii fizice, intelectuale şi psihice a factorului uman: sterilizarea bolnavilor care au boli grave cu transmitere ereditară - să nu dea naştere la copii bolnavi care să sufere toată viaţa şi să-şi dorească la un anumit moment dat să moară spunând că mai bine nu s-ar fi născut întrucât nu pot să muncească şi să-şi găsească un loc în societate si constituie, astfel, o mare problemă atât pentru comunitate cât şi pentru familiile lor -; sterilizarea criminalilor în serie şi a altor specimene aşa zis umane care nu mai pot fi recuperate pentru societate ori limitarea numărului de naşteri la doar un copil, la categoriile de oameni care din tată-n fiu dau probleme mari şi nu se integrează social pentru că au în minte şi în suflet doar fărădelegi. Ne vom îngriji să fie înmulţită seminţia de calitate.
Planeta a devenit prea aglomerată şi asta e una dintre cauzele importante ale nivelului ridicat de mizerie şi poluare. Trebuie să acceptăm realitatea: mulţi oameni nu se deosebesc prea mult de animale fiindcă n-au din ce trăi de pe azi pe mâine, dar se înmulţesc ca animalele, instinctiv. Acest lucru trebuie reglementat: decât sa permiţi să se nască un copil care să se chinuie neavând posibilităţi decente de întreţinere, mai bine să previi o astfel de sarcină. Oamenii cei mai săraci se înmulţesc cel mai tare, dar nu se înmulţesc pentru că şi-ar dori asta, dar ignoranţa, lipsa de educaţie, de civilizaţie şi conştiinţă sunt atât de scăzute încât nu sunt capabili să se protejeze.  Plus că se transmit şi înmulţesc gene de proastă calitate care duce la degradarea speciei
2. O familie să poată avea maxim atâţia copii câte salarii medii câştigă, dar câştiguri dovedibile, nu din ciordeli, prostituţie, cerşetorie ş.a. Femeile care nu vor avea dreptul legal să rămână însărcinate, li se vor permite să ducă sarcina până la sfârşit apoi vor fi sterilizate, iar copilul va merge la casa de copii unde i se poate asigura o copilărie fericită şi o educaţie sănătoasă. Cele care nu vor accepta sterilizarea vor face puşcărie până o vor accepta sau până vor deveni sterile din cauze naturale.
3. Specialiştii vor face studii care să releve care este numărul maxim de populaţie pe care îl poate suporta România, fără ca mediul să aibă de suferit, după care reglementăm demografia prin lege, respectiv numărul maxim de copii pe care îl poate avea o familie
Politica externă:
1. E timpul ca specia umană să urce la nivelul superior la care este de neconceput războiul. La nivel mondial organismele internaţionale să se reducă la un Consiliu Mondial simplu, eficient si flexibil, care să vegheze la binele planetei  si-n care fiecare ţară să fie reprezentată de un singur om. Fără mii de angajaţi, birocraţie, clădiri uriaşe, mii de limuzine şi avioane, protocoale etc.
Acest consiliu să aibă la bază un set de principii inviolabile:
- pacea mondială; rezolvarea rapidă a diferendelor frontaliere existente de către un tribunal internaţional, imparţial şi fixarea definitivă a graniţelor.
- etica şi echitatea mondială; desfiinţarea tuturor armatelor din lume şi păstrarea doar a unei forţe de intervenţie pentru cazuri excepţionale de încălcare a graniţelor.
- respectul faţă de natură; resursele naturale trebuie să aparţină fiecărui stat, fiecărui popor în parte; legi stricte internaţionale care să reducă poluarea (poluatorul să nu aibă posibilitatea de a-şi muta activitatea în eventuale ţări mai permisive.
- comerţ mondial bazat pe eliminarea deficitelor comerciale între ţări;
- control demografic.
- reglementarea strictă a emigraţiei (drepturile omului înseamnă să ai voie să trăieşti acolo unde te-ai născut. Libera circulaţie înseamnă să ai voie să călătoreşti unde vrei, dar emigraţia nu e călătorie - emigraţia înseamnă de cele mai multe ori dezrădăcinare, sărăcie, promiscuitate, infracţionalitate.)
- cooperare în vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere.
2. Trezoreria SUA să tipărească monedă (euro şi dolari) pe care s-o dăruiască tuturor statelor datoare, iar cu aceşti bani să se plătească datoriile pentru a se ajunge astfel la un moment zero la care nimeni nu mai datorează nimic nimănui, iar viaţa ar putea reîncepe fără criză!Acest punct zero ar trebui imediat protejat prin măsuri de politică economică internă, politică de comerţ exterior şi reguli bancare noi. Adică: fără credite pe termene mai lungi de 1 an, fără deficit bugetar al niciunui stat, fără deficit al balanţei comerciale a niciunui stat – lege economică de bază: fiecare stat are voie să importe cel mult atâta cât exportă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

nu facem atac la persoana