marți, 18 octombrie 2011

ce gandeste Mircea Cosea?


"Mai poate funcționa un model bazat pe principiul și obiectivul creșterii economice într-un cadru natural caracterizat prin descreșterea resurselor vitale ?Desigur, încă de mulți ani se vorbește de creștere zero sau de creștere durabilă, dar conștientizarea pericolului și edificarea conceptului de nou model de dezvoltare nu au fost sprijinite de politici economice și sociale adecvate.Din contră, inegalitățile specifice capitalismului care puteau distruge sistemul democratic și chiar structura internă a economiei de piață prin proteste și mișcări sociale de amploare au fost controlate sau amânate prin politici contrare trecerii la un nou model, anume politicile de dezvoltare până la paroxism a tipului de societate consumatoristă.
Piața a devenit regim politic iar creșterea economică obiectiv politic.Instituțiile și instrumentele pieței și-au pierdut treptat funcțiile regulatoare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns dezinteresul și lipsa de responsabilitate a politicului față de social .Globalizarea a permis economiilor occidentale să încalce axioma raportului dintre productivitate și salarii, menținându-le pe acestea la cote înalte prin ”subvenția” oferită de mâna de lucru ieftină a economiilor emergente; a permis Chinei să devină bancherul lumii negând regulile pieței valutare și ale sistemului paritar; a permis fondurilor de pensii americane să nu țină seama de raportul dintre contribuție și plată, triplând cuantumul lor prin plasamente investiționale în economiile emergente, ceea ce a dus la paradoxul unor pensii americane de câteva ori mai mari decât veniturile salariale.Stiința economică actuală parcurge o criză de identitate, nemaifiind capabilă să depășească stadiul de ”avocat al liberalismului”, aflându-se în imposibilitatea statuării sale la nivelul unei științe bazate pe concepte alternative. Nu apare cu claritate dovada înțelegerii la nivel politic și decizional mondial a faptului că actuala criză nu este numai economică și financiară, ci și politică, morală, structurală și de sistem.În consecință, remarc luarea unor măsuri doar de natură economico-financiară care nu atacă esența crizei, ci doar aspectele ei monetariste. Modelul capitalist are atribute valorice esențiale pentru progresul ulterior al omenirii ( proprietatea, libertatea, piața), dar va trebui corectat în trei direcții apte de a revizui rolul și importanța gândirii neo liberale: reevaluarea rolului statului, reevaluarea raportului evolutiv dintre profit și venit din muncă, reevaluarea rolului și poziției capitalului financiar și multinațional.Doar creșterea economică nu rezolvă obiectivul esențial al dezvoltării, progresului și bunăstării populației. Este nevoie de o abordare mai largă, sociologică, ecologică, morală și chiar de natură etnografică.Nu va trebui să se renunțe la principiul comerțului liber, al liberei circulații a bunurilor, capitalului și persoanelor. Protecționismul și autarhia ar fi pericole majore pentru viitor.Nu trebuie să se renunțe la politicile de păstrare și dezvoltare a specificului național ( tradiții, cultură, obiceiuri etc) chiar în condițiile accentuării porocesului de integrare zonală sau chiar federalizare la nivel european.Nu trebuie să se renunțe la politicile de punere în valoare a factorilor de avantaj comparativ și competitiv naționali chiar în condițiile în care globalizarea favorizeză prin raport preț/calitate importul."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

nu facem atac la persoana